Gydangilydd.cymru
Aberaman Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Mae’n braf bob tro i gerdded mewn ardal anghyfarwydd, siawns i weld tirwedd wahanol felly roedd y daith yn Aberaman y ticio llawer o flychau. Roedd hi’n bwrw glaw pan wnaethon ni adael y ond roedd pobl y tywydd wedi addo ysbeidiau heulog - doedd dim rhaid poeni. Roedd yn hawdd dod ar draws y man cychwyn yn Godreaman ac roeddwn i yna yn gynnar ond aros yn y car oedd y peth doethach. Roedd 11 o gerddwyr dewr wedi troi i fyny, pawb wedi gwisgo’n addas ac yn barod i fynd. Ffwrdd a ni ar y trac oedd yn arwain i fyny’r cwm, trac amlbwrpas i ddweud y gwir ac ar y pryd y pwrpas oedd clirio’r holl dwr oedd ym mhob man. Beth bynnag wrth ddilyn yr afon yma daethon ni ar draws ardd wedi ei greu efo dylanwad yr Orient ac, er y glaw, roedd rhaid cael y camera allan dim ond er mwyn ei ddangos i chi. Wir yr! Y pethau dw i’n gwneud! Roeddwn ni wedi cyrraedd Aberaman erbyn hyn ac yn dilyn llwybr gwell trwy’r coed a phleser mawr oedd gweld yr holl gerfluniau o gwmpas y lle. Ar ddiwrnod gwell bydd wedi bod yn bleser treulio digon o amser i’w gwerthfawrogi nhw ond mae’n rhaid dweud roedd y gwlybaniaeth arnyn nhw yn rhoi sglein reit dda. Nid fi oedd yr unig un i boeni am ble y bydden ni’n gallu stopio i gael ein picnic ond doedd dim rhaid poeni achos roedd Gwyn wedi trefnu lloches fysus gwag i ni ddefnyddio. Dyna ni wedi bod yna am bum munud ac yn tycio mewn a daeth bws Penderyn a’r gyrrwr wedi cynhyrfu gweld gymaint o gwsmeriaid yn yr un lle. Cafodd o ei siomi wrth gwrs. Roedd y lloches tu allan i Neuadd y Pentref a mural o’r Stereophonics ar ochr y wal gyda phlac glas er cof am Stuart Cable uwchben. Gyda llaw roedd y glaw dal yn disgyn! Bydden ni’n gweld yr haul nes ymlaen, peidiwch â phoeni! Cael ein tywys wedyn ar hyd strydoedd cefn, heibio’r enwog Mountain Road, troi i lawr i fynd heibio’r Falcon Inn a dilyn yr afon Aman yn ôl at y ceir. Roedd y glaw wedi stopio erbyn hyn ond ble mae’r haul nes i sôn amdano’n gynharach? Wel ddoth yr haul i’r golwg pan oedden ni ar y ffordd adref trwy Gwm Nedd ac erbyn i ni gyrraedd Abertawe roedd awyr las dros y lle i gyd - bron. Felly neges i ddynion y tywydd - roeddech chi’n hwyr, fel arfer! Er y glaw, taith ddiddorol a mawr diolch i Gwyn am ein tywys a’n diddori ni am hanes yr ardal. Geirfa Anghyfarwydd – unfamiliar Tirwedd – landscape Blychau – boxes Amlbwrpas – multi-purpose Wir yr! (Gog) – really really! Cerfluniau – carvings Gwlybaniaeth – moisture Lloches fysus – bus shelter
Gydangilydd.cymru
Aberaman Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Mae’n braf bob tro i gerdded mewn ardal anghyfarwydd, siawns i weld tirwedd wahanol felly roedd y daith yn Aberaman y ticio llawer o flychau. Roedd hi’n bwrw glaw pan wnaethon ni adael y ond roedd pobl y tywydd wedi addo ysbeidiau heulog - doedd dim rhaid poeni. Roedd yn hawdd dod ar draws y man cychwyn yn Godreaman ac roeddwn i yna yn gynnar ond aros yn y car oedd y peth doethach. Roedd 11 o gerddwyr dewr wedi troi i fyny, pawb wedi gwisgo’n addas ac yn barod i fynd. Ffwrdd a ni ar y trac oedd yn arwain i fyny’r cwm, trac amlbwrpas i ddweud y gwir ac ar y pryd y pwrpas oedd clirio’r holl dwr oedd ym mhob man. Beth bynnag wrth ddilyn yr afon yma daethon ni ar draws ardd wedi ei greu efo dylanwad yr Orient ac, er y glaw, roedd rhaid cael y camera allan dim ond er mwyn ei ddangos i chi. Wir yr! Y pethau dw i’n gwneud! Roeddwn ni wedi cyrraedd Aberaman erbyn hyn ac yn dilyn llwybr gwell trwy’r coed a phleser mawr oedd gweld yr holl gerfluniau o gwmpas y lle. Ar ddiwrnod gwell bydd wedi bod yn bleser treulio digon o amser i’w gwerthfawrogi nhw ond mae’n rhaid dweud roedd y gwlybaniaeth arnyn nhw yn rhoi sglein reit dda. Nid fi oedd yr unig un i boeni am ble y bydden ni’n gallu stopio i gael ein picnic ond doedd dim rhaid poeni achos roedd Gwyn wedi trefnu lloches fysus gwag i ni ddefnyddio. Dyna ni wedi bod yna am bum munud ac yn tycio mewn a daeth bws Penderyn a’r gyrrwr wedi cynhyrfu gweld gymaint o gwsmeriaid yn yr un lle. Cafodd o ei siomi wrth gwrs. Roedd y lloches tu allan i Neuadd y Pentref a mural o’r Stereophonics ar ochr y wal gyda phlac glas er cof am Stuart Cable uwchben. Gyda llaw roedd y glaw dal yn disgyn! Bydden ni’n gweld yr haul nes ymlaen, peidiwch â phoeni! Cael ein tywys wedyn ar hyd strydoedd cefn, heibio’r enwog Mountain Road, troi i lawr i fynd heibio’r Falcon Inn a dilyn yr afon Aman yn ôl at y ceir. Roedd y glaw wedi stopio erbyn hyn ond ble mae’r haul nes i sôn amdano’n gynharach? Wel ddoth yr haul i’r golwg pan oedden ni ar y ffordd adref trwy Gwm Nedd ac erbyn i ni gyrraedd Abertawe roedd awyr las dros y lle i gyd - bron. Felly neges i ddynion y tywydd - roeddech chi’n hwyr, fel arfer! Er y glaw, taith ddiddorol a mawr diolch i Gwyn am ein tywys a’n diddori ni am hanes yr ardal. Geirfa Anghyfarwydd – unfamiliar Tirwedd – landscape Blychau – boxes Amlbwrpas – multi-purpose Wir yr! (Gog) – really really! Cerfluniau – carvings Gwlybaniaeth – moisture Lloches fysus – bus shelter