Gydangilydd.cymru
Aberaman Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Mae’n   braf   bob   tro   i   gerdded   mewn   ardal   anghyfarwydd,   siawns   i   weld   tirwedd   wahanol   felly   roedd   y daith   yn   Aberaman   y   ticio   llawer   o   flychau.   Roedd   hi’n   bwrw   glaw   pan   wnaethon   ni   adael   y   tŷ   ond   roedd pobl   y   tywydd   wedi   addo   ysbeidiau   heulog   -   doedd   dim   rhaid   poeni.   Roedd   yn   hawdd   dod   ar   draws   y   man cychwyn   yn   Godreaman   ac   roeddwn   i   yna   yn   gynnar   ond   aros   yn   y   car   oedd   y   peth   doethach.   Roedd   11   o gerddwyr dewr wedi troi i fyny, pawb wedi gwisgo’n addas ac yn barod i fynd. Ffwrdd   a   ni   ar   y   trac   oedd   yn   arwain   i   fyny’r   cwm,   trac   amlbwrpas   i   ddweud   y   gwir   ac   ar   y   pryd   y pwrpas   oedd   clirio’r   holl   dwr   oedd   ym   mhob   man.   Beth   bynnag   wrth   ddilyn   yr   afon   yma   daethon   ni   ar draws   ardd   wedi   ei   greu   efo   dylanwad   yr   Orient   ac,   er   y   glaw,   roedd   rhaid   cael   y   camera   allan   dim   ond   er mwyn   ei   ddangos   i   chi.   Wir   yr!   Y   pethau   dw   i’n   gwneud!   Roeddwn   ni   wedi   cyrraedd   Aberaman   erbyn   hyn   ac yn   dilyn   llwybr   gwell   trwy’r   coed   a   phleser   mawr   oedd   gweld   yr   holl   gerfluniau   o   gwmpas   y   lle.   Ar   ddiwrnod gwell bydd wedi bod yn bleser treulio digon o amser i’w gwerthfawrogi nhw ond mae’n rhaid dweud roedd y gwlybaniaeth arnyn nhw yn rhoi sglein reit dda. Nid   fi   oedd   yr   unig   un   i   boeni   am   ble   y   bydden   ni’n   gallu   stopio   i   gael   ein   picnic   ond   doedd   dim   rhaid poeni   achos   roedd   Gwyn   wedi   trefnu   lloches   fysus   gwag   i   ni   ddefnyddio.   Dyna   ni   wedi   bod   yna   am   bum munud   ac   yn   tycio   mewn   a   daeth   bws   Penderyn   a’r   gyrrwr   wedi   cynhyrfu   gweld   gymaint   o   gwsmeriaid   yn   yr un   lle.   Cafodd   o   ei   siomi   wrth   gwrs.   Roedd   y   lloches   tu   allan   i   Neuadd   y   Pentref   a   mural   o’r   Stereophonics   ar ochr y wal gyda phlac glas er cof am Stuart Cable uwchben. Gyda llaw roedd y glaw dal yn disgyn! Bydden ni’n gweld yr haul nes ymlaen, peidiwch â phoeni! Cael   ein   tywys   wedyn   ar   hyd   strydoedd   cefn,   heibio’r   enwog   Mountain   Road,   troi   i   lawr   i   fynd   heibio’r Falcon Inn a dilyn yr afon Aman yn ôl at y ceir. Roedd   y   glaw   wedi   stopio   erbyn   hyn   ond   ble   mae’r   haul   nes   i   sôn   amdano’n   gynharach?   Wel   ddoth   yr haul   i’r   golwg   pan   oedden   ni   ar   y   ffordd   adref   trwy   Gwm   Nedd   ac   erbyn   i   ni   gyrraedd   Abertawe   roedd   awyr las dros y lle i gyd - bron. Felly neges i ddynion y tywydd - roeddech chi’n hwyr, fel arfer! Er y glaw, taith ddiddorol a mawr diolch i Gwyn am ein tywys a’n diddori ni am hanes yr ardal. Geirfa Anghyfarwydd – unfamiliar Tirwedd – landscape Blychau – boxes Amlbwrpas – multi-purpose Wir yr! (Gog) – really really! Cerfluniau – carvings Gwlybaniaeth – moisture Lloches fysus – bus shelter
Gydangilydd.cymru
Aberaman Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Mae’n     braf     bob     tro     i     gerdded     mewn     ardal anghyfarwydd,   siawns   i   weld   tirwedd   wahanol   felly   roedd y   daith   yn   Aberaman   y   ticio   llawer   o   flychau.   Roedd   hi’n bwrw   glaw   pan   wnaethon   ni   adael   y   tŷ   ond   roedd   pobl   y tywydd   wedi   addo   ysbeidiau   heulog   -   doedd   dim   rhaid poeni.   Roedd   yn   hawdd   dod   ar   draws   y   man   cychwyn   yn Godreaman   ac   roeddwn   i   yna   yn   gynnar   ond   aros   yn   y car   oedd   y   peth   doethach.   Roedd   11   o   gerddwyr   dewr wedi   troi   i   fyny,   pawb   wedi   gwisgo’n   addas   ac   yn   barod   i fynd. Ffwrdd   a   ni   ar   y   trac   oedd   yn   arwain   i   fyny’r   cwm, trac   amlbwrpas   i   ddweud   y   gwir   ac   ar   y   pryd   y   pwrpas oedd   clirio’r   holl   dwr   oedd   ym   mhob   man.   Beth   bynnag wrth   ddilyn   yr   afon   yma   daethon   ni   ar   draws   ardd   wedi   ei greu   efo   dylanwad   yr   Orient   ac,   er   y   glaw,   roedd   rhaid cael   y   camera   allan   dim   ond   er   mwyn   ei   ddangos   i   chi. Wir    yr!    Y    pethau    dw    i’n    gwneud!    Roeddwn    ni    wedi cyrraedd   Aberaman   erbyn   hyn   ac   yn   dilyn   llwybr   gwell trwy’r   coed   a   phleser   mawr   oedd   gweld   yr   holl   gerfluniau o   gwmpas   y   lle.   Ar   ddiwrnod   gwell   bydd   wedi   bod   yn bleser   treulio   digon   o   amser   i’w   gwerthfawrogi   nhw   ond mae’n   rhaid   dweud   roedd   y   gwlybaniaeth   arnyn   nhw   yn rhoi sglein reit dda. Nid   fi   oedd   yr   unig   un   i   boeni   am   ble   y   bydden   ni’n gallu   stopio   i   gael   ein   picnic   ond   doedd   dim   rhaid   poeni achos   roedd   Gwyn   wedi   trefnu   lloches   fysus   gwag   i   ni ddefnyddio.   Dyna   ni   wedi   bod   yna   am   bum   munud   ac   yn tycio    mewn    a    daeth    bws    Penderyn    a’r    gyrrwr    wedi cynhyrfu    gweld    gymaint    o    gwsmeriaid    yn    yr    un    lle. Cafodd   o   ei   siomi   wrth   gwrs.   Roedd   y   lloches   tu   allan   i Neuadd   y   Pentref   a   mural   o’r   Stereophonics   ar   ochr   y   wal gyda phlac glas er cof am Stuart Cable uwchben. Gyda   llaw   roedd   y   glaw   dal   yn   disgyn!   Bydden   ni’n gweld yr haul nes ymlaen, peidiwch â phoeni! Cael    ein    tywys    wedyn    ar    hyd    strydoedd    cefn, heibio’r   enwog   Mountain   Road,   troi   i   lawr   i   fynd   heibio’r Falcon Inn a dilyn yr afon Aman yn ôl at y ceir. Roedd   y   glaw   wedi   stopio   erbyn   hyn   ond   ble   mae’r haul   nes   i   sôn   amdano’n   gynharach?   Wel   ddoth   yr   haul   i’r golwg   pan   oedden   ni   ar   y   ffordd   adref   trwy   Gwm   Nedd   ac erbyn   i   ni   gyrraedd   Abertawe   roedd   awyr   las   dros   y   lle   i gyd   -   bron.   Felly   neges   i   ddynion   y   tywydd   -   roeddech chi’n hwyr, fel arfer! Er   y   glaw,   taith   ddiddorol   a   mawr   diolch   i   Gwyn   am ein tywys a’n diddori ni am hanes yr ardal. Geirfa Anghyfarwydd – unfamiliar Tirwedd – landscape Blychau – boxes Amlbwrpas – multi-purpose Wir yr! (Gog) – really really! Cerfluniau – carvings Gwlybaniaeth – moisture Lloches fysus – bus shelter