Gydangilydd.cymru
Allez Les Gallois Dw i’n siŵr mod i wedi dweud hyn o’r blaen ond os ydw i peidiwch a’m stopio achos maen werth ei ddweud tro ar ôl tro. Sôn am bwysigrwydd darllen llyfrau Cymraeg ydw i (unwaith eto!). Mae’n rhaid cael llyfr sydd at eich dant, llyfr y byddech yn mwynhau o’r dechrau cychwyn, un sydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel. Pan o’n i’n diwtor yn Llanandras rhai blynyddoedd yn ôl roedd llyfr Bethan Gwanas, Bywyd Blodwen Jones wedi cael ei ddewis fel llyfr gosod am y flwyddyn. Roeddwn i wrth fy modd achos roedd dysgwyr Llanandras dan anhawster mawr. Prin iawn, os o gwbl, oedd bodolaeth yr iaith yn yr ardal, doedd dim signal Radio Cymru na chwaith S4c ond os oeddwn i’n gallu cyflwyno llyfrau Cymraeg iddyn nhw bydd siawns go dda iddyn nhw gael mwynhad yr iaith tu allan i’r dosbarth. Roedden nhw’n llawn ofn pan wnes i roi’r newyddion iddyn nhw ond wnaeth pob un cael copi ac roedden ni’n treulio’r hanner awr olaf y wers yn darllen y llyfr, pob un yn cael cyfle i ddarllen yn uchel am ychydig o funudau. Doedd hi ddim yn hir cyn iddyn nhw ddod dros eu hofnau a sylweddoli cymaint o hwyl oedd yn y llyfr. Sylweddoli hefyd cymaint o Gymraeg oedden nhw wedi dysgu yn barod. Ar ôl tua mis mi nes i sylweddoli bod nifer ohonyn nhw wedi bod yn darllen ymlaen yn slei bach tu allan i’r dosbarth. Roeddwn i wrth fy modd. Yn y pendraw wrth gwrs doth y llyfr i ben ac yn anffodus doedd Bethan ddim wedi ysgrifennu’r lleill yn y gyfres ar y pryd ond, ta waeth, roedd y dosbarth wedi gwneud naid fawr ymlaen a finnau wedi dysgu ffordd o gyflwyno’r dysgwyr i’r byd mawr tu allan i’r dosbarth. Hyn i gyd yn cyd-fynd a llawer o hwyl, ac mae hwyl mor bwysig. Mae gen i silffoedd a silffoedd o lyfrau Cymraeg ac wedi darllen, neu drio darllen pob un, ond prin iawn yw llyfrau doniol, llyfrau sydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel, rhai sydd yn beryglus i’w darllen ar y bws rhag ofn bydd pobl yn edrych arnoch chi fel eich bod chi’n iolyn yn giglan trwy’r amser. Ond mae pethau wedi newid, dw i wedi darganfod Daniel Davies, awdur clyfar a doniol dros ben. Mae o wedi ysgrifennu tua hanner dwsin o lyfrau ac maen nhw’n llawer o hwyl. Yr un dw i’n mynd i argymell fel eich llyfr cyntaf - ia dw i eisiau i chi ei ddarllen - yw ‘Allez Les Gallois’ sydd wedi cael ei osod yn Ffrainc yn ystod gemau pêl droed yr Ewros yn 2016. Ond nid stori am bêl droed yw hi, mae’r bêl droed yn mynd ymlaen yn y cefndir. Mae’r cymeriadau yn wych unwaith dach chi’n cofio pwy di pwy. Mae’r llyfr yn un i fwynhau! Ewch i’ch llyfrgell leol i fenthyg copi, darllenwch a mwynhewch. Un peth arall a rhywbeth dw i wedi dweud o’r blaen. Peidiwch â defnyddio geiriadur! Dw i’n gwybod bydd hyn yn anodd i chi ar y dechrau ond credwch fi os dach chi’n gadael i’r cyd-destun awgrymu ystyr y geiriau newydd i chi byddech chi’n cofio nhw yn llawer gwell yn y dyfodol. Mae defnyddio geiriadur yn rhwystro rhediad y stori ac mae’r rhediad yn rhoi’r cyd-destyn i chi. Mae plant yn gallu meistroli eu mamiaith heb ddefnyddio geiriadur. Darllenwch hyd at ddiwedd y llyfr a byddech chi wedi dysgu llawer o eiriau newydd heb sylweddoli ac wedi cael mwy o fwynhad. Gadewch y llyfr am bythefnos (ond cofiwch ddweud wrth y llyfrgellwyr!) ac wedyn ail-ddarllenwch. Yr ail dro byddech chi’n hollol gyfarwydd â phwy di pwy a beth mae pawb yn trio gwneud a chael llawer mwy o hwyl. Mae pawb angen ‘gwd laff’ pob hyn a hyn! Geirfa At eich dant – to your taste Llyfr gosod – set book Yn slei bach – on the sly Naid fawr – a big leap Iolyn – a simpleton Argymell – to suggest Rhwystro rhediad – to prevent the flow (of the story)
Allez Les Gallois Dw i’n siŵr mod i wedi dweud hyn o’r blaen ond os ydw i peidiwch a’m stopio achos maen werth ei ddweud tro ar ôl tro. Sôn am bwysigrwydd darllen llyfrau Cymraeg ydw i (unwaith eto!). Mae’n rhaid cael llyfr sydd at eich dant, llyfr y byddech yn mwynhau o’r dechrau cychwyn, un sydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel. Pan o’n i’n diwtor yn Llanandras rhai blynyddoedd yn ôl roedd llyfr Bethan Gwanas, Bywyd Blodwen Jones wedi cael ei ddewis fel llyfr gosod am y flwyddyn. Roeddwn i wrth fy modd achos roedd dysgwyr Llanandras dan anhawster mawr. Prin iawn, os o gwbl, oedd bodolaeth yr iaith yn yr ardal, doedd dim signal Radio Cymru na chwaith S4c ond os oeddwn i’n gallu cyflwyno llyfrau Cymraeg iddyn nhw bydd siawns go dda iddyn nhw gael mwynhad yr iaith tu allan i’r dosbarth. Roedden nhw’n llawn ofn pan wnes i roi’r newyddion iddyn nhw ond wnaeth pob un cael copi ac roedden ni’n treulio’r hanner awr olaf y wers yn darllen y llyfr, pob un yn cael cyfle i ddarllen yn uchel am ychydig o funudau. Doedd hi ddim yn hir cyn iddyn nhw ddod dros eu hofnau a sylweddoli cymaint o hwyl oedd yn y llyfr. Sylweddoli hefyd cymaint o Gymraeg oedden nhw wedi dysgu yn barod. Ar ôl tua mis mi nes i sylweddoli bod nifer ohonyn nhw wedi bod yn darllen ymlaen yn slei bach tu allan i’r dosbarth. Roeddwn i wrth fy modd. Yn y pendraw wrth gwrs doth y llyfr i ben ac yn anffodus doedd Bethan ddim wedi ysgrifennu’r lleill yn y gyfres ar y pryd ond, ta waeth, roedd y dosbarth wedi gwneud naid fawr ymlaen a finnau wedi dysgu ffordd o gyflwyno’r dysgwyr i’r byd mawr tu allan i’r dosbarth. Hyn i gyd yn cyd-fynd a llawer o hwyl, ac mae hwyl mor bwysig. Mae gen i silffoedd a silffoedd o lyfrau Cymraeg ac wedi darllen, neu drio darllen pob un, ond prin iawn yw llyfrau doniol, llyfrau sydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel, rhai sydd yn beryglus i’w darllen ar y bws rhag ofn bydd pobl yn edrych arnoch chi fel eich bod chi’n iolyn yn giglan trwy’r amser. Ond mae pethau wedi newid, dw i wedi darganfod Daniel Davies, awdur clyfar a doniol dros ben. Mae o wedi ysgrifennu tua hanner dwsin o lyfrau ac maen nhw’n llawer o hwyl. Yr un dw i’n mynd i argymell fel eich llyfr cyntaf - ia dw i eisiau i chi ei ddarllen - yw ‘Allez Les Gallois’ sydd wedi cael ei osod yn Ffrainc yn ystod gemau pêl droed yr Ewros yn 2016. Ond nid stori am bêl droed yw hi, mae’r bêl droed yn mynd ymlaen yn y cefndir. Mae’r cymeriadau yn wych unwaith dach chi’n cofio pwy di pwy. Mae’r llyfr yn un i fwynhau! Ewch i’ch llyfrgell leol i fenthyg copi, darllenwch a mwynhewch. Un peth arall a rhywbeth dw i wedi dweud o’r blaen. Peidiwch â defnyddio geiriadur! Dw i’n gwybod bydd hyn yn anodd i chi ar y dechrau ond credwch fi os dach chi’n gadael i’r cyd-destun awgrymu ystyr y geiriau newydd i chi byddech chi’n cofio nhw yn llawer gwell yn y dyfodol. Mae defnyddio geiriadur yn rhwystro rhediad y stori ac mae’r rhediad yn rhoi’r cyd-destyn i chi. Mae plant yn gallu meistroli eu mamiaith heb ddefnyddio geiriadur. Darllenwch hyd at ddiwedd y llyfr a byddech chi wedi dysgu llawer o eiriau newydd heb sylweddoli ac wedi cael mwy o fwynhad. Gadewch y llyfr am bythefnos (ond cofiwch ddweud wrth y llyfrgellwyr!) ac wedyn ail- ddarllenwch. Yr ail dro byddech chi’n hollol gyfarwydd â phwy di pwy a beth mae pawb yn trio gwneud a chael llawer mwy o hwyl. Mae pawb angen ‘gwd laff’ pob hyn a hyn! Geirfa At eich dant – to your taste Llyfr gosod – set book Yn slei bach – on the sly Naid mawr – a big leap Iolyn – a simpleton Argymell – to suggest Rhwystro rhediad – to prevent the flow (of the story)