Gydangilydd.cymru
Buddugoliaeth Marchnata dros Synnwyr Cyffredin Yn yr hen ddyddiau pan oeddet ti a fi yn ifanc, annwyl darllenwr roedd pethau yn fwy syml na’r dyddiau hyn. Un rheswm am hynny yw doedd dim gymaint o bethau ar gael i’n temtio ni, peth arall oedd doedd dim arian sbâr chwaith. Erbyn hyn mae’r byd wedi symud ymlaen yn aruthrol ac mae pwysau seicolegol i ni brynu hyn a’r llall a rhywun arall yn gweithio’n galed i’n darbwyllo bod angen y pethau arnom ni. Wrth edrych yn ôl yn fy meddwl am y siampl fwyaf ofnadwy o farchnata dw i’n credu ymgyrch Ffrainc i gael ni i werthfawrogi'r afalau Golden Delicious sydd yn ennill y brif wobr. Cyn yr ymgyrch yna roedd berllannau llewyrchus yn swydd Gaint, Caerwrangon, Henffordd a llawer o lefydd eraill, hen fathau o afalau cynhenid, afalau melys a blasus. Ond roedd ymgyrch Golden Delicious yn ormod a doedd pobl Prydain Fawr ddim wedi dysgu bod yn sinigaidd ar y pryd. Yn ôl ym 1954 pan symudon ni i Saundersfoot roedd Dad wedi etifeddu gardd cegin fawr ac roedd o wrth ei fodd, yr unig drafferth oedd roedd rhaid iddo glirio’r mieri oedd wedi ei dagu. Yn amlwg doedd gan y cyn ficer ddim diddordeb mewn garddio! Doedd Dad ddim yn un oedd ofn gwaith caled ac roedd y wobr yn werthfawr iawn iddo, roedd o wrth ei fodd efo garddio ac i fod yn onest roedd rhaid cael cynnyrch o’r ardd i fwydo gwraig a phedwar o blant. Doedd ei gyflog ddim yn fawr. Rhag ofn bod chi’n meddwl fy mod i wedi crwydro o’r stori dw i ar fin dweud wrthych chi wnaeth o ddarganfod perllan o dan y mieri. Mi oedd o leiaf dwsin o goed aeddfed yna, rhai Bramley ac un Beauty of Bath a’r lleill wnaethon ni fyth ddysgu eu henwau ond, roedden nhw’n flasus dros ben. Rhai i fwyta’n syth a rhai i gadw, roedd afalau ar gael pryd bynnag roedden ni eisiau tan fis Chwefror. Felly roedden ni wedi bod yn ddigon lwcus i adnabod gwir flas afalau go iawn. I ni doedd dim blas ar Golden Delicious, coed afalau oedd wedi cael eu tyfu er mwyn cael cnwd mawr oedden nhw ond roedd hysbysebion yn dweud wrthoch chi pa mor flasus oedden nhw. Yn sydyn roedd pawb am gael Golden Delicious! Cyn bo hir roedd gwerthiant tyfwyr afalau'r wlad yma wedi disgyn cymaint roedd perllannau yn cael eu clirio er mwyn tyfu rhywbeth arall a llawer o’n coed cynhennid wedi diflannu i bob pwrpas. Siomedig! Dyna fuddugoliaeth marchnata dros synnwyr cyffredin! Ac, wrth gwrs mae’n dal yn digwydd. Es i i siop fawr leol bore dydd Sadwrn diwethaf ac wrth i fi nesáu at y drws welais fod rhywun yn sefyll yna yn barod i werthu rhywbeth i mi. Roedd o angen gwerthu ond doeddwn i ddim eisio prynu. Gwnaeth y drws agor efo swish a gwnaeth o symud ataf fi ac estyn braich a darn o bapur yn ei law. “How would you like to win £10,000?” medda fo. Wel sut dach chi’n ateb cwestiwn fel ‘na? Yn syth nes i ddweud wrtho “Sorry but I’ve already got £10,000, thank you very much!” Wel roedd o’n ddigon fud i mi lwyddo mynd trwy’r ail ddrws cyn iddo ddweud dim mwy. Doeddwn i ddim eisio cael y sgwrs, roeddwn i ar frys achos, gan fod i wedi ymddeol, dw i’n brysur dros ben! Ar y ffordd yn ôl adref welais i rywbeth arall hefyd. Roeddwn i’n aros am y goleuadau i newid yn wyrdd a wnaeth lori fawr y Royal Mail groesi o flaen i, ar ochr y lori roedd y geiriau ‘10 billion parcels delivered securely every year’, neu rywbeth fel’na. Y peth cyntaf i mi feddwl oedd “Ew, maen nhw’n dda, dibynadwy dros ben!’ Tan i mi sylweddoli doedden nhw ddim yn dweud yr holl stori. Er mwyn gwybod pa mor ddibynadwy ydyn nhw mae’n rhaid i chi wybod faint o barseli maen nhw’n cludo pob blwyddyn. Petaswn nhw’n cludo 15 biliwn y flwyddyn mae’r stori yn hollol wahanol ac mi fyddech chi’n meddwl dwywaith am ddefnyddio nhw. Mae’n rhaid i chi fod yn hen sinig fel fi i sylweddoli bod rhai o’r pethau dach chi’n darllen yn golygu dim. Dylwn i ddim pregethu am bobl yn trio gwerthu pethau i chi a thueddiad pobl i brynu’n ddiangen i ddweud y gwir. Er mor sinigaidd ydw i mae gen i wendid pan dw i’n gweld gadjet. Os am wybod pa fath o gadjet dw i wedi prynu yn ddiweddar ewch i lawr i’r siop elusen leol - mae llwyth ohonyn nhw wedi ffeindio ei ffordd i fanna! Hwyl fawr!
Geirfa Buddugoliaeth - victory Marchnata - marketing Synnwyr cyffredin - common sense Aruthrol - ar great speed Ymgyrch - campaign Gwerthfawrogi - to appreciate Perllan - orchard Llewyrchus - successful Cynhenid - native (to) Sinigaidd - cynical Etifeddu - to inherit Mieri - brambles Aeddfed - mature Dibynadwy - dependable Cludo - to carry
Buddugoliaeth Marchnata dros Synnwyr Cyffredin Yn yr hen ddyddiau pan oeddet ti a fi yn ifanc, annwyl darllenwr roedd pethau yn fwy syml na’r dyddiau hyn. Un rheswm am hynny yw doedd dim gymaint o bethau ar gael i’n temtio ni, peth arall oedd doedd dim arian sbâr chwaith. Erbyn hyn mae’r byd wedi symud ymlaen yn aruthrol ac mae pwysau seicolegol i ni brynu hyn a’r llall a rhywun arall yn gweithio’n galed i’n darbwyllo bod angen y pethau arnom ni. Wrth edrych yn ôl yn fy meddwl am y siampl fwyaf ofnadwy o farchnata dw i’n credu ymgyrch Ffrainc i gael ni i werthfawrogi'r afalau Golden Delicious sydd yn ennill y brif wobr. Cyn yr ymgyrch yna roedd berllannau llewyrchus yn swydd Gaint, Caerwrangon, Henffordd a llawer o lefydd eraill, hen fathau o afalau cynhenid, afalau melys a blasus. Ond roedd ymgyrch Golden Delicious yn ormod a doedd pobl Prydain Fawr ddim wedi dysgu bod yn sinigaidd ar y pryd. Yn ôl ym 1954 pan symudon ni i Saundersfoot roedd Dad wedi etifeddu gardd cegin fawr ac roedd o wrth ei fodd, yr unig drafferth oedd roedd rhaid iddo glirio’r mieri oedd wedi ei dagu. Yn amlwg doedd gan y cyn ficer ddim diddordeb mewn garddio! Doedd Dad ddim yn un oedd ofn gwaith caled ac roedd y wobr yn werthfawr iawn iddo, roedd o wrth ei fodd efo garddio ac i fod yn onest roedd rhaid cael cynnyrch o’r ardd i fwydo gwraig a phedwar o blant. Doedd ei gyflog ddim yn fawr. Rhag ofn bod chi’n meddwl fy mod i wedi crwydro o’r stori dw i ar fin dweud wrthych chi wnaeth o ddarganfod perllan o dan y mieri. Mi oedd o leiaf dwsin o goed aeddfed yna, rhai Bramley ac un Beauty of Bath a’r lleill wnaethon ni fyth ddysgu eu henwau ond, roedden nhw’n flasus dros ben. Rhai i fwyta’n syth a rhai i gadw, roedd afalau ar gael pryd bynnag roedden ni eisiau tan fis Chwefror. Felly roedden ni wedi bod yn ddigon lwcus i adnabod gwir flas afalau go iawn. I ni doedd dim blas ar Golden Delicious, coed afalau oedd wedi cael eu tyfu er mwyn cael cnwd mawr oedden nhw ond roedd hysbysebion yn dweud wrthoch chi pa mor flasus oedden nhw. Yn sydyn roedd pawb am gael Golden Delicious! Cyn bo hir roedd gwerthiant tyfwyr afalau'r wlad yma wedi disgyn cymaint roedd perllannau yn cael eu clirio er mwyn tyfu rhywbeth arall a llawer o’n coed cynhennid wedi diflannu i bob pwrpas. Siomedig! Dyna fuddugoliaeth marchnata dros synnwyr cyffredin! Ac, wrth gwrs mae’n dal yn digwydd. Es i i siop fawr leol bore dydd Sadwrn diwethaf ac wrth i fi nesáu at y drws welais fod rhywun yn sefyll yna yn barod i werthu rhywbeth i mi. Roedd o angen gwerthu ond doeddwn i ddim eisio prynu. Gwnaeth y drws agor efo swish a gwnaeth o symud ataf fi ac estyn braich a darn o bapur yn ei law. “How would you like to win £10,000?” medda fo. Wel sut dach chi’n ateb cwestiwn fel ‘na? Yn syth nes i ddweud wrtho “Sorry but I’ve already got £10,000, thank you!” Wel roedd o’n ddigon fud i mi lwyddo mynd trwy’r ail ddrws cyn iddo ddweud dim mwy. Doeddwn i ddim eisio cael y sgwrs, roeddwn i ar frys achos gan fod i wedi ymddeol dw i’n brysur dros ben! Ar y ffordd yn ôl adref welais i rywbeth arall hefyd. Roeddwn i’n aros am y goleuadau i newid yn wyrdd a wnaeth lori fawr y Royal Mail groesi o flaen i, ar ochr y lori roedd y geiriau ‘10 billion parcels delivered securely every year’, neu rywbeth fel’na. Y peth cyntaf i mi feddwl oedd “Ew, maen nhw’n dda, dibynadwy dros ben!’ Tan i mi sylweddoli doedden nhw ddim yn dweud yr holl stori. Er mwyn gwybod pa mor ddibynadwy ydyn nhw mae’n rhaid i chi wybod faint o barseli maen nhw’n cludo pob blwyddyn. Petaswn nhw’n cludo 15 biliwn y flwyddyn mae’r stori yn hollol wahanol ac mi fyddech chi’n meddwl dwywaith am ddefnyddio nhw. Mae’n rhaid i chi fod yn hen sinig fel fi i sylweddoli bod rhai o’r pethau dach chi’n darllen yn golygu dim. Dylwn i ddim pregethu am bobl yn trio gwerthu pethau i chi a thueddiad pobl i brynu’n ddiangen i ddweud y gwir. Er mos sinigaidd ydw i mae gen i wendid pan dw i’n gweld gadjet. Os am wybod pa fath o gadjet dw i wedi prynu yn ddiweddar ewch i lawr i’r siop elusen leol - mae llwyth ohonyn nhw wedi ffeindio ei ffordd i fanna! Hwyl fawr!
Geirfa Buddigoliaeth - victory Marchnata - marketing Synnwyr cyffredin - common sense Aruthrol - ar great speed Ymgyrch - campaign Gwerthfawrogi - to appreciate Perllan - orchard Llewyrchus - successful Cynhenid - native (to) Sinigaidd - cynical Etifeddu - to inherit Mieri - brambles Aeddfed - mature Dibynadwy - dependable Cludo - to carry