Gydangilydd.cymru
Cerddoriaeth Foreol Y bore ‘ma tra roeddwn i’n eistedd yn yr ystafell haul yn trio fy ngore i ddarllen y papur roedd fy sylw yn cael ei ddwyn trwy’r amser gan sŵn uchel o’r tu allan ac ar ôl tua chwarter awr mi wnes i roi’r gorau i fy ymdrechion. Es i allan i’r bore efo fy recordydd digidol, ei osod yn ofalus ar y llawr a’i droi ymlaen. Roedd rhaid i mi sefyll yn stond heb wneud dim sŵn o gwbl er mwyn gipio’r gerddoriaeth oedd yn mynd ymlaen o fy nghwmpas. A pham o’n i’n gwneud hynny? Er mwyn chi, annwyl darllenydd! Tydw i’n garedig! Gyda chymorth technoleg gyfoes allech chi glywed yr union sŵn o’n i’n clywed, does dim ond rhaid i chi glicio’r botwm. Sylwch fod rai o’r adar yna trwy’r amser tra bod rhai, fel y gwylanod a’r sguthanod yn llenwi eich clustiau bob hyn a hyn ac wedyn yn diflannu er mwyn gwneud lle i rai eraill. Hefyd dach chi’n clywed adenydd aderyn yn hedfan heibio, hyn oll yn seiniau naturiol ond pob hyn a hyn mae sain arall sef ryw gar yn mynd heibio. Felly dyma sialens i chi dros yr wŷl - pa adar dach chi’n clywed? Pa aderyn oedd yn hedfan heibio a pha fath o geir oedd i glywed? Tuag at ba gyfeiriad oedd y recordydd yn pwyntio? A oedd cwmwl yn yr awyr ac os oedd rowch i mi ddisgrifiad ohono. Cawn ni weld pa mor glyfar ydych chi. Pob lwc!
Geirfa Ymdrechion - attempts Sefyll yn stond - to stand still Technoleg gyfoes - modern technology Gwylanod - seagulls Sguthanod - pigeons Adenydd - wings Seiniau - sounds
Cerddoriaeth Foreol Y bore ‘ma tra roeddwn i’n eistedd yn yr ystafell haul yn trio fy ngore i ddarllen y papur roedd fy sylw yn cael ei ddwyn trwy’r amser gan sŵn uchel o’r tu allan ac ar ôl tua chwarter awr mi wnes i roi’r gorau i fy ymdrechion. Es i allan i’r bore efo fy recordydd digidol, ei osod yn ofalus ar y llawr a’i droi ymlaen. Roedd rhaid i mi sefyll yn stond heb wneud dim swn o gwbl er mwyn gipio’r gerddoriaeth oedd yn mynd ymlaen o fy nghwmpas. A pham o’n i’n gwneud hynny? Er mwyn chi, annwyl darllenydd! Tydw i’n garedig! Gyda chymorth technoleg gyfoes allech chi glywed yr union swn o’n i’n clywed, does dim ond rhaid i chi glicio’r botwm. Sylwch fod rai o’r adar yna trwy’r amser tra bod rhai, fel y gwylanod a’r sguthanod yn llenwi eich clustiau bob hyn a hyn ac wedyn yn diflannu er mwyn gwneud lle i rai eraill. Hefyd dach chi’n clywed adenydd aderyn yn hedfan heibio, hyn oll yn seiniau naturiol ond pob hyn a hyn mae sain arall sef ryw gar yn mynd heibio. Felly dyma sialens i chi dros yr wŷl - pa adar dach chi’n clywed? Pa aderyn oedd yn hedfan heibio a pha fath o geir oedd i glywed? Tuag at ba gyfeiriad oedd y recordydd yn pwyntio? A oedd cwmwl yn yr awyr ac os oedd rowch i mi ddisgrifiad ohono. Cawn ni weld pa mor glyfar ydych chi. Pob lwc!
Geirfa Ymdrechion - attempts Sefyll yn stond - to stand still Technoleg gyfoes - modern technology Gwylanod - seagulls Sguthanod - pigeons Adenydd - wings Seiniau - sounds