Gydangilydd.cymru
Cosi a Chrafu Dach chi erioed wedi meddwl pa mor handi yw breichiau? (handi - breichiau ti hi!). Beth sydd yn gwneud nhw mor ddefnyddiol yw eu bod nhw’n ddigon hir i ganiatáu eich dwylo i gyrraedd bron pob rhan o’ch corff. Mae’r nodwedd yma mor bwysig pan mae ryw ddarn o’ch corff yn cosi a’ch bysedd yn cael crafu’r darn er mwyn cael rhyddhad. Tydi o’n dda pan mae rhyddhad ar ôl crafu yn troi i bleser pur wrth grafu mwy a gwefr yn ymledu trwy’ch corff tan i fysedd eich traed cyrlio mewn pleser. Ardderchog! Ond mae terfyn yndoes, mae’n bosib crafu gormod ag achosi niwed i’r croen. Rhaid bod yn gall. Mae gan anifeiliaid yr un broblem, meddyliwch am gi yn sydyn yn eistedd i lawr a’i goes ôl yn crafu’n ffyrnig rywle o dan ei goes flaen. Y tro nesaf dach chi’n gweld hyn edrychwch yn fanwl. Mae ei ben ar un ochr, un llygad ar gau a bron i chi weld gwên o bleser ar ei wyneb. Ond nid yw’n cyrff ni’n berffaith, dydy’n breichiau ni ddim wedi cael eu cynllunio gan rywun o Heiniken, y cwrw sy’n cyrraedd y mannau nad yw’r mathau eraill o gwrw yn cyrraedd. Na, mae llefydd nad yw’n bysedd yn gallu cyrraedd ac weithiau mae’r cosi yn gallu eich gwylltio. Pam, o pam bod rhaid i’r asgwrn cefn cosi yn yr union le sydd allan o gyrraedd? Mae cŵn yn gallu troi ar eu cefnau, traed yn yr awyr a thwistio a throi er mwyn cael rhyddhad. Dyn ni’n rhy barchus i wneud hynny, diolch byth. Bydd hi’n ofnadwy o fyd petaswn ni’n mynd ar ein cefnau yn sydyn a’n coesau a’n breichiau yn yr awyr. Mae'n rhaid i ni fod yn fwy parchus a dw i’n siŵr bod rywun, rywle yn gwneud ffortiwn allan o gerfio crafwyr cefnau. Pob lwc iddyn nhw. Hyn i gyd yn pwysleisio pwysigrwydd cael rhyddhad pan mae cosi yn achosi anesmwythdra. Yn aml iawn pan oedd Dad yn crafu ryw gosfa ar ei gefn roedd yn dweud “God bless the Duke of Argyle” Mae yn fy natur mod i eisiau gwybod popeth felly ofynnais iddo esbonio. Dyma’r esboniad. Roedd gan Ddug Argyle stad fawr yn yr Alban ac ar y stad roedd o’n cadw llawer o anifeiliaid, defaid gwartheg a cheirw. Roedd prinder coed ar ei dir ond digonedd o chwain a gwybed brathog. Gan ei fod yn ddyn calon-dyner roedd o’n anhapus dros ben nad oedd modd i’w anifeiliaid gael y rhyddhad roedd o’n mwynhau gymaint. Ar ôl pendroni am amser hir a chyfri ag ail-gyfri ei bres, doth yr ateb. Roedd o’n mynd i osod pyst dros ei stad i gyd, cynllun uchelgeisiol a chostus dros ben. Cyn hir roedd ei anifeiliaid i gyd yn rhwbio’n rhythmig yn erbyn y pyst, pennau ar ochr, un llygad ar gau a gwên bodlon ar bob wyneb. Felly cofiwch, pob tro dach chi’n defnyddio crafwr cefn cofiwch am yr hen Ddug a dywedwch “God Bless the Duke of Argyle”! Rŵan esgusodwch fi, mae rhaid i mi fynd allan i’r ardd i chwilio am bostyn. Mae’r gosfa yma yn annioddefol! Geirfa Caniatáu – to allow Nodwedd – characteristic Cosi – to tickle Rhyddhad – relief Gwefr – thrill Ymledu – to spread Terfyn – limit Gwylltio – to drive one wild Crafwr cefn – backscratcher Pwysleisio – to emphasise Pwysigrwydd – importance Esbonio – to explain Stad – estate Chwain – fleas gwibed brathog – midges Calon-dyner – tender hearted Pendroni – deeply consider Pyst – posts Uchelgeisiol – ambitious Rhythmig –Rhythmically Annioddefol - unbearable
Cosi a Chrafu Dach chi erioed wedi meddwl pa mor handi yw breichiau? (handi - breichiau ti hi!). Beth sydd yn gwneud nhw mor ddefnyddiol yw eu bod nhw’n ddigon hir i ganiatáu eich dwylo i gyrraedd bron pob rhan o’ch corff. Mae’r nodwedd yma mor bwysig pan mae ryw ddarn o’ch corff yn cosi a’ch bysedd yn cael crafu’r darn er mwyn cael rhyddhad. Tydi o’n dda pan mae rhyddhad ar ôl crafu yn troi i bleser pur wrth grafu mwy a gwefr yn ymledu trwy’ch corff tan i fysedd eich traed cyrlio mewn pleser. Ardderchog! Ond mae terfyn yndoes, mae’n bosib crafu gormod ag achosi niwed i’r croen. Rhaid bod yn gall. Mae gan anifeiliaid yr un broblem, meddyliwch am gi yn sydyn yn eistedd i lawr a’i goes ôl yn crafu’n ffyrnig rywle o dan ei goes flaen. Y tro nesaf dach chi’n gweld hyn edrychwch yn fanwl. Mae ei ben ar un ochr, un llygad ar gau a bron i chi weld gwên o bleser ar ei wyneb. Ond nid yw’n cyrff ni’n berffaith, dydy’n breichiau ni ddim wedi cael eu cynllunio gan rywun o Heiniken, y cwrw sy’n cyrraedd y mannau nad yw’r mathau eraill o gwrw yn cyrraedd. Na, mae llefydd nad yw’n bysedd yn gallu cyrraedd ac weithiau mae’r cosi yn gallu eich gwylltio. Pam, o pam bod rhaid i’r asgwrn cefn cosi yn yr union le sydd allan o gyrraedd? Mae cŵn yn gallu troi ar eu cefnau, traed yn yr awyr a thwistio a throi er mwyn cael rhyddhad. Dyn ni’n rhy barchus i wneud hynny, diolch byth. Bydd hi’n ofnadwy o fyd petaswn ni’n mynd ar ein cefnau yn sydyn a’n coesau a’n breichiau yn yr awyr. Mae'n rhaid i ni fod yn fwy parchus a dw i’n siŵr bod rywun, rywle yn gwneud ffortiwn allan o gerfio crafwyr cefnau. Pob lwc iddyn nhw. Hyn i gyd yn pwysleisio pwysigrwydd cael rhyddhad pan mae cosi yn achosi anesmwythdra. Yn aml iawn pan oedd Dad yn crafu ryw gosfa ar ei gefn roedd yn dweud “God bless the Duke of Argyle” Mae yn fy natur mod i eisiau gwybod popeth felly ofynnais iddo esbonio. Dyma’r esboniad. Roedd gan Ddug Argyle stad fawr yn yr Alban ac ar y stad roedd o’n cadw llawer o anifeiliaid, defaid gwartheg a cheirw. Roedd prinder coed ar ei dir ond digonedd o chwain a gwybed brathog. Gan ei fod yn ddyn calon-dyner roedd o’n anhapus dros ben nad oedd modd i’w anifeiliaid gael y rhyddhad roedd o’n mwynhau gymaint. Ar ôl pendroni am amser hir a chyfri ag ail-gyfri ei bres, doth yr ateb. Roedd o’n mynd i osod pyst dros ei stad i gyd, cynllun uchelgeisiol a chostus dros ben. Cyn hir roedd ei anifeiliaid i gyd yn rhwbio’n rhythmig yn erbyn y pyst, pennau ar ochr, un llygad ar gau a gwen bodlon ar bob wyneb. Felly cofiwch, pob tro dach chi’n defnyddio crafwr cefn cofiwch am yr hen Ddug a dywedwch “God Bless the Duke of Argyle”! Rŵan esgusodwch fi, mae rhaid i mi fynd allan i’r ardd i chwilio am bostyn. Mae’r gosfa yma yn annioddefol! Geirfa Caniatáu – to allow Nodwedd – characteristic Cosi – to tickle Rhyddhad – relief Gwefr – thrill Ymledu – to spread Terfyn – limit Gwylltio – to drive one wild Crafwr cefn – backscratcher Pwysleisio – to emphasise Pwysigrwydd – importance Esbonio – to explain Stad – estate Chwain – fleas gwibed brathog – midges Calon-dyner – tender hearted Pendroni – deeply consider Pyst – posts Uchelgeisiol – ambitious Rhythmig – rhythmically Annioddefol - unbearable
Gydangilydd.cymru