Gydangilydd.cymru
Dryswch James ac Elon Yn gynnar y bore yma, oriau cyn i chi deffro heb sôn am feddwl am godi, mi oeddwn i yma yn eistedd yn gyfforddus yn darllen Y Times o flaen y tân. Dw i’n hoffi’r amser yma o’r bore, does dim brys i wneud dim byd, digon o amser i ddal i fyny â beth sydd wedi digwydd yn y byd mawr ddrwg. Roedd yr ‘usual suspects’ yna wrth gwrs, y panic llwyr am Brexit yn bennaf, am beth fydden ni’n siarad unwaith mae hynny drosodd dwedwch? Mi wnaeth ddwy erthygl dal fy sylw. Y cyntaf proffwydoliaeth gan y dyn busnes Elon Musk o America bydd gyrwyr yn gallu mynd i gysgu tu ôl y llyw tra bydd y car yn mynd ymlaen ar ei phen ei hun hyd at ben y daith erbyn 2022. I mi roedd hynny yn swnio fel siwrne llawer rhy hir. Pwy sydd eisio cymryd tair blynedd i gyrraedd pen eu taith? Mae’n anodd credu rhai o’r pethau mae pobl yn dweud weithiau, efallai mater o ‘Musk at ramble’ unwaith eto oedd yr holl beth. Bydd rhai o fy narllenwyr h ŷ n yn cofio'r gân yna gan The McGuire Sisters yn ôl ym 1956. Roedd cerddoriaeth mor dda yn yr hen ddyddiau d’oedd! Yr ail erthygl oedd am y cogydd James Martin a’i gyfres James Martin’s Great British Adventure. Rŵan roedd James wedi ein pechu ni dwywaith yn ei raglen wythnos yma. Yn gyntaf roedd o wedi dod ar draws Ynyshir, lle bwyta gyda ystafelloedd 6 milltir i’r de o Fachynlleth, lle cyfarwydd i lawer o bobl sydd eisiau profi bwyd o’r safon uchaf. Lle arbennig o dda i James Martin gynnwys yn ei raglen a lle bydd o’n gyfarwydd iawn ohoni, mae’n siŵr. Y drafferth oedd y lleisio dros ran o’r rhaglen a oedd yn lleoli Ynyshir nid 6 milltir o Fachynlleth ond 70 milltir i ffwrdd yn yr Ynyshir arall yng Ngwm Rhondda. Os nad oedd hynny yn ddigon anfaddeuol roedd sôn wedi bod am Lwybr Arfordirol Sir Benfro ac yma roedd y map oedd ar y sgrîn yn dangos y llwybr yn ymestyn o Aberystwyth pell yr holl ffordd i Ddyfnaint, yn ôl graffeg yn Y Times. Beth bydd cynghorau siroedd Ceredigion, Caerfyrddin a’r holl sirioedd eraill yn meddwl am hynny? Mae’n rhaid bod yn deg i’r cogydd achos pethau i’w wneud efo’r proses ôl gynhyrchu yw'r rhain, ffrwyth rywun dibwys o flaen cyfrifiadur sydd wedi Gwglo Ynyshir, dod ar draws dau le a dewis yr un yn agosaf i Lundain. Yn amlwg roedd cred mai’r pellach dach chi’n mynd o’r Ddinas fawr y fwy cyntefig yw’r wlad a’r bobl. Hefyd ydi hi’n rhesymol i ddisgwyl i bobl y de ddwyrain sylweddoli bod arfordir sir Benfro yn dechrau yn Llandudoch ac yn gorffen yn Llanrath? A druan o’r Times hefyd, roedden nhw wedi rhoi gymaint o bwysigrwydd i’r cawlach fel bod nhw wedi cynnwys y mater yn un o’r llithiau golygyddol. Yna wnaethon nhw ddweud hyn “And the programme claimed that Ynyshir is on the west coast near Aberystwyth, when it is just above Cardiff.” Wel! Mae yna adegau pan y peth gorau i ddweud yw dim byd! Mynd yn ôl at Muscrat Ramble Elon a’r ceir heb yrwyr ac AI yn gyffredinol, gyda llaw peidiwch â chamddeall, yn enwedig chi o gefndir amaethyddol, dw i ddim yn sôn am yr AI yna! Artificial Intelligence dw i’n sôn andano. Er mwyn i freuddwyd Elon annwyl weithio mae'n rhaid cael llwyth o AI fel bod y car yn gwybod yn union i ble i fynd. Ar y ffordd mae'n rhaid iddi osgoi'r holl geir eraill, aros yn amyneddgar wrth bob cyffordd a phob goleuadau coch a phethau eraill di-rif. Yn fyr bydd rhaid iddyn nhw fod yn agos iawn i’n cymeriadau ni. Os felly beth os, yng nghanol nos pan dach chi’n dawel yn eich gwely mae eich car yn teimlo fel mynd am siwrne fach ar ei phen ei hun, treulio noson efo cariad efallai. Dach chi’n codi yn y bore ac mae hi wedi mynd i bwy â ŵyr ble, mae gennych chi apwyntiad efo’r deintydd neu i wneud eich gwallt ac yn gorfod cerdded yna. Pryd fydd y car yn penderfynu dychwelid? Efallai hefyd byddech chi wedi trefnu mynd rywle am bryd o fwyd i ddathlu ryw achlysur arbennig, dach chi’n rhoi gorchymyn i’r car fynd a chi i le bwyta crand. Lle yn union dwedwch? O ia Ynyshir, safon arbennig o dda, dyna fydd y lle i ddathlu! Mae’r poteli champagne yn popio, pawb yn cael hwyl a’r car ffyddlon wedi gwneud y gwaith Gwglo ac ar y ffordd. Pawb yn rhydd i gael hwyl ac mewn dim o amser dyna chi tu allan i siop Cod a Sglods yn y Rhondda. Geirfa Proffwydoliaeth – prophecy Llyw – Steering Wheel Pechu – to offend Cyfarwydd – familiar Lleisio – to voice(over) Lleoli – to place Anfaddeuol – unpardonable Llwybr arfordirol - coastal path Cogydd – chef Ôl gynhyrchu – post production Dibwys – unimportant Yn amlwg – obviously Cyntefig – primitive Rhesymol – reasonable Llandudoch – St Dogmaels Llanrath – Amroth Druan – shame Cawlach – mess Llithiau golygyddol – Leading articles Yn gyffredinol – generally Camddeall – to misunderstand Cefndir amaethyddol – agricultural background Cyffordd – junction Di-rif – innumerable Cymeriad – character Achlysur arbennig – special occasion Gorchymyn – an order Dathlu – to celebrate Ffyddlon - faithful
Dryswch James ac Elon Yn gynnar y bore yma, oriau cyn i chi deffro heb sôn am feddwl am godi, mi oeddwn i yma yn eistedd yn gyfforddus yn darllen Y Times o flaen y tân. Dw i’n hoffi’r amser yma o’r bore, does dim brys i wneud dim byd, digon o amser i ddal i fyny â beth sydd wedi digwydd yn y byd mawr ddrwg. Roedd yr ‘usual suspects’ yna wrth gwrs, y panic llwyr am Brexit yn bennaf, am beth fydden ni’n siarad unwaith mae hynny drosodd dwedwch? Mi wnaeth ddwy erthygl dal fy sylw. Y cyntaf proffwydoliaeth gan y dyn busnes Elon Musk o America bydd gyrwyr yn gallu mynd i gysgu tu ôl y llyw tra bydd y car yn mynd ymlaen ar ei phen ei hun hyd at ben y daith erbyn 2022. I mi roedd hynny yn swnio fel siwrne llawer rhy hir. Pwy sydd eisio cymryd tair blynedd i gyrraedd pen eu taith? Mae’n anodd credu rhai o’r pethau mae pobl yn dweud weithiau, efallai mater o ‘Musk at ramble’ unwaith eto oedd yr holl beth. Bydd rhai o fy narllenwyr h ŷ n yn cofio'r gân yna gan The McGuire Sisters yn ôl ym 1956. Roedd cerddoriaeth mor dda yn yr hen ddyddiau d’oedd! Yr ail erthygl oedd am y cogydd James Martin a’i gyfres James Martin’s Great British Adventure. Rŵan roedd James wedi ein pechu ni dwywaith yn ei raglen wythnos yma. Yn gyntaf roedd o wedi dod ar draws Ynyshir, lle bwyta gyda ystafelloedd 6 milltir i’r de o Fachynlleth, lle cyfarwydd i lawer o bobl sydd eisiau profi bwyd o’r safon uchaf. Lle arbennig o dda i James Martin gynnwys yn ei raglen a lle bydd o’n gyfarwydd iawn ohoni, mae’n siŵr. Y drafferth oedd y lleisio dros ran o’r rhaglen a oedd yn lleoli Ynyshir nid 6 milltir o Fachynlleth ond 70 milltir i ffwrdd yn yr Ynyshir arall yng Ngwm Rhondda. Os nad oedd hynny yn ddigon anfaddeuol roedd sôn wedi bod am Lwybr Arfordirol Sir Benfro ac yma roedd y map oedd ar y sgrîn yn dangos y llwybr yn ymestyn o Aberystwyth pell yr holl ffordd i Ddyfnaint, yn ôl graffeg yn Y Times. Beth bydd cynghorau siroedd Ceredigion, Caerfyrddin a’r holl sirioedd eraill yn meddwl am hynny Mae’n rhaid bod yn deg i’r cogydd achos pethau i’w wneud efo’r proses ôl gynhyrchu yw'r rhain, ffrwyth rywun dibwys o flaen cyfrifiadur sydd wedi Gwglo Ynyshir, dod ar draws dau le a dewis yr un yn agosaf i Lundain. Yn amlwg roedd cred mai’r pellach dach chi’n mynd o’r Ddinas fawr y fwy cyntefig yw’r wlad a’r bobl. Hefyd ydi hi’n rhesymol i ddisgwyl i bobl y de ddwyrain sylweddoli bod arfordir sir Benfro yn dechrau yn Llandudoch ac yn gorffen yn Llanrath. A druan o’r Times hefyd, roedden nhw wedi rhoi gymaint o bwysigrwydd i’r cawlach fel bod nhw wedi cynnwys y mater yn un o’r llithiau golygyddol. Yna wnaethon nhw ddweud hyn “And the programme claimed that Ynyshir is on the west coast near Aberystwyth, when it is just above Cardiff.” Wel! Mae yna adegau pan y peth gorau i ddweud yw dim byd! Mynd yn ôl at Muscrat Ramble Elon a’r ceir heb yrwyr ac AI yn gyffredinol, gyda llaw peidiwch â chamddeall, yn enwedig chi o gefndir amaethyddol, dw i ddim yn sôn am yr AI yna! Artificial Intelligence dw i’n sôn andano. Er mwyn i freuddwyd Elon annwyl weithio mae'n rhaid cael llwyth o AI fel bod y car yn gwybod yn union i ble i fynd. Ar y ffordd mae'n rhaid iddi osgoi'r holl geir eraill, aros yn amyneddgar wrth bob cyffordd a phob goleuadau coch a phethau eraill di-rif. Yn fyr bydd rhaid iddyn nhw fod yn agos iawn i’n cymeriadau ni. Os felly beth os, yng nghanol nos pan dach chi’n dawel yn eich gwely mae eich car yn teimlo fel mynd am siwrne fach ar ei phen ei hun, treulio noson efo cariad efallai. Dach chi’n codi yn y bore ac mae hi wedi mynd i bwy â ŵyr ble, mae gennych chi apwyntiad efo’r deintydd neu i wneud eich gwallt ac yn gorfod cerdded yna. Pryd fydd y car yn penderfynu dychwelid? Efallai hefyd byddech chi wedi trefnu mynd rywle am bryd o fwyd i ddathlu ryw achlysur arbennig, dach chi’n rhoi gorchymyn i’r car fynd â chi i le bwyta crand. Lle yn union dwedwch? O ia Ynyshir, safon arbennig o dda, dyna fydd y lle i ddathlu! Mae’r poteli champagne yn popio, pawb yn cael hwyl a’r car ffyddlon wedi gwneud y gwaith Gwglo ac ar y ffordd. Pawb yn rhydd i gael hwyl ac mewn dim o amser dyna chi tu allan i siop Cod a Sglods yn y Rhondda. Geirfa Proffwydoliaeth – prophesy Llyw – Steering Wheel Pechu – to offend Cyfarwydd – familiar Lleisio – to voice(over) Lleoli – to place Anfaddeuol – unpardonable Llwybr arfordirol - coastal path Cogydd – chef Ôl gynhyrchu – post production Dibwys – unimportant Yn amlwg – obviously Cyntefig – primitive Rhesymol – reasonable Llandudoch – St Dogmaels Llanrath – Amroth Druan – shame Cawlach – mess Llithiau golygyddol – Leading articles Yn gyffredinol – generally Camddeall – to misunderstand Cefndir amaethyddol – agricultural background Cyffordd – junction Di-rif – innumerable Cymeriad – character Achlysur arbennig – special occasion Gorchymyn – an order Dathlu – to celebrate Ffyddlon - faithful
Gydangilydd.cymru