Gydangilydd.cymru
Goleuadau Pan wnes i brynu’r yma pymtheg mlynedd yn ôl roedd yr ardd yn llawn lliw ac yn eithaf taclus. Roedd y perchnogion gynt wedi dweud bod nhw wedi arfer mynd i’r canolfannau garddio yn gyson trwy’r flwyddyn ac felly wedi prynu blodau i sicrhau lliw trwy’r amser. Y peth nad oedden nhw wedi gwneud oedd ystyried pa mor fawr bydd y planhigion yn tyfu yn y dyfodol. Mi wnaeth yr ardd ddatblygu i fod yn hunllef. Pob tro i mi drio paentio’r ffens roedd rhaid ymladd yn erbyn berberis bigog. Roedd y clematis a’r wisteria, er yn hardd ofnadwy, yn dinistrio’r ffens wrth dyfu trwyddi. A’r chwyn! Pla o daglys y berth a blodau menyn ymlusgol a phob math o bethau eraill. Roeddwn i’n teimlo mor ddigalon fel i mi golli diddordeb yn gyfan gwbl yn yr ardd. Mi wnes i hyd yn oed cael rhywun i dorri’r gwair i mi mewn rhyw ymdrech i gadw dipyn o daclusrwydd. Ar ôl ychydig o flynyddoedd mi wnes i benderfynu clirio popeth allan, cael gwared â’r wisteria a chlematis a chael ffens newydd. Dyna oedd y cam cyntaf. Y cam nesaf oedd prynu coed afalau cynhennid a’i blannu nhw fel cordons ar ochrau’r ardd. Erbyn hyn maen nhw yn eu trydedd flwyddyn a phump ohonyn nhw yn ffrwytho. Llynedd nes i blannu lafant o dan y coed a phedwar llwyn gwsberen. Mae’r lafant yn dechrau blodeuo a’r gwenyn yn galw heibio yn gyson i weld pryd bydden nhw’n gallu cael gwledd ar y paill. Mae ffrwyth ar y gwsberins ac erbyn hyn dw i wedi casglu dros ddau kilo i roi yn y rhewgell. Yn sydyn, gan mai fi sydd wedi plannu popeth dw i’n teimlo’n fwy cadarnhaol am yr ardd. Yn ddiweddar ges i fy nhemtio i brynu goleuadau solar i wasgaru o gwmpas ymysg y planhigion. Yn gyntaf prynais globau clir i hongian ar y pyst sydd yn cynnal y coed afalau. Ond doedd hynny ddim yn ddigon, roedd rhaid i mi gael rhai llai i sefyll yn y pridd. Mae'r rhain yn newid lliw trwy’r amser. Diddorol a llawn mwynhad yw eistedd tu allan pan mae’r dydd yn tywyllu a gweld y goleuadau yn dod ymlaen un ar ôl y llall. Ddoe roedd Clive wedi torri’r lawnt ac roedd popeth yn daclus, doedd dim gwynt ac roeddwn i’n eistedd yna am bron tri chwarter awr yn mwynhau’r sioe yn datblygu o flaen fy llygaid. Tydi’r haf yn amser braf! Mae’r goleuadau yn rhad i brynu, llai na £40 am y cwbl lot ond dach chi’n cael yn union beth dach chi’n talu amdanyn nhw. I gadw’r costau i lawr dim ond 100mAh yw’r batris ac yn anffodus dim ond am ychydig o wythnosau maen nhw’n parhau. Dw i wedi eu newid a rhoi batris 2500mAh ynddyn nhw. Wrth wneud hynny mae’r goleuadau ymlaen tan iddi oleuo'r bore wedyn. Edrychais allan o’r ffenest am 5.00 y bore yma a dyna le oedden nhw yn dal ymlaen efo’r sioe er bod y gynulleidfa wedi bod yn cysgu am oriau. Wel dw i wedi cael blas ar y pethau yma erbyn hyn a dw i’n dechrau edrych ymlaen at y Nadolig pan fydda i’n gallu llenwi’r ardd o flaen y tŷ efo pob math o oleuadau er mwyn tynnu sylw'r gyrwyr sydd yn mynd heibio. Neu a fydda i’n mynd yn rhy bell wrth wneud hynny? Cawn ni weld! Geirfa Perchnogion gynt – former owners Ystyried – to consider Hunllef – nightmare Pigog – prickly Dinistrio – to destroy Taglys y perth – bindweed Blodau melyn ymlusgol – creeping buttercup Digalon – downhearted Yn gyfan gwbl – completely Ymdrech – attempt Cynhennid – native Lafant – lavender Llwyn gwsberen – gooseberry bush Gwenyn – bees Cael gwledd ar y paill – to feast on the pollen Gwasgaru o gwmpas – to spread about Datblygu – to develop O flaen fy llygaid – before my eyes Rhad – cheap Goleuo – to get light Cynulleidfa - audience
Goleuadau Pan wnes i brynu’r yma pymtheg mlynedd yn ôl roedd yr ardd yn llawn lliw ac yn eithaf taclus. Roedd y perchnogion gynt wedi dweud bod nhw wedi arfer mynd i’r canolfannau garddio yn gyson trwy’r flwyddyn ac felly wedi prynu blodau i sicrhau lliw trwy’r amser. Y peth nad oedden nhw wedi gwneud oedd ystyried pa mor fawr bydd y planhigion yn tyfu yn y dyfodol. Mi wnaeth yr ardd ddatblygu i fod yn hunllef. Pob tro i mi drio paentio’r ffens roedd rhaid ymladd yn erbyn berberis bigog. Roedd y clematis a’r wisteria, er yn hardd ofnadwy, yn dinistrio’r ffens wrth dyfu trwyddi. A’r chwyn! Pla o daglys y berth a blodau menyn ymlusgol a phob math o bethau eraill. Roeddwn i’n teimlo mor ddigalon fel i mi golli diddordeb yn gyfan gwbl yn yr ardd. Mi wnes i hyd yn oed cael rhywun i dorri’r gwair i mi mewn rhyw ymdrech i gadw dipyn o daclusrwydd. Ar ôl ychydig o flynyddoedd mi wnes i benderfynu clirio popeth allan, cael gwared â’r wisteria a chlematis a chael ffens newydd. Dyna oedd y cam cyntaf. Y cam nesaf oedd prynu coed afalau cynhennid a’i blannu nhw fel cordons ar ochrau’r ardd. Erbyn hyn maen nhw yn eu trydedd flwyddyn a phump ohonyn nhw yn ffrwytho. Llynedd nes i blannu lafant o dan y coed a phedwar llwyn gwsberen. Mae’r lafant yn dechrau blodeuo a’r gwenyn yn galw heibio yn gyson i weld pryd bydden nhw’n gallu cael gwledd ar y paill. Mae ffrwyth ar y gwsberins ac erbyn hyn dw i wedi casglu dros ddau kilo i roi yn y rhewgell. Yn sydyn, gan mai fi sydd wedi plannu popeth dw i’n teimlo’n fwy cadarnhaol am yr ardd. Yn ddiweddar ges i fy nhemtio i brynu goleuadau solar i wasgaru o gwmpas ymysg y planhigion. Yn gyntaf prynais globau clir i hongian ar y pyst sydd yn cynnal y coed afalau. Ond doedd hynny ddim yn ddigon, roedd rhaid i mi gael rhai llai i sefyll yn y pridd. Mae'r rhain yn newid lliw trwy’r amser. Diddorol a llawn mwynhad yw eistedd tu allan pan mae’r dydd yn tywyllu a gweld y goleuadau yn dod ymlaen un ar ôl y llall. Ddoe roedd Clive wedi torri’r lawnt ac roedd popeth yn daclus, doedd dim gwynt ac roeddwn i’n eistedd yna am bron tri chwarter awr yn mwynhau’r sioe yn datblygu o flaen fy llygaid. Tydi’r haf yn amser braf! Mae’r goleuadau yn rhad i brynu, llai na £40 am y cwbl lot ond dach chi’n cael yn union beth dach chi’n talu amdanyn nhw. I gadw’r costau i lawr dim ond 100mAh yw’r batris ac yn anffodus dim ond am ychydig o wythnosau maen nhw’n parhau. Dw i wedi eu newid a rhoi batris 2500mAh ynddyn nhw. Wrth wneud hynny mae’r goleuadau ymlaen tan iddi oleuo'r bore wedyn. Edrychais allan o’r ffenest am 5.00 y bore yma a dyna le oedden nhw yn dal ymlaen efo’r sioe er bod y gynulleidfa wedi bod yn cysgu am oriau. Wel dw i wedi cael blas ar y pethau yma erbyn hyn a dw i’n dechrau edrych ymlaen at y Nadolig pan fydda i’n gallu llenwi’r ardd o flaen y efo pob math o oleuadau er mwyn tynnu sylw'r gyrwyr sydd yn mynd heibio. Neu a fydda i’n mynd yn rhy bell wrth wneud hynny? Cawn ni weld! Geirfa Perchnogion gynt – former owners Ystyried – to consider Hunllef – nightmare Pigog – prickly Dinistrio – to destroy Taglys y perth – bindweed Blodau melyn ymlusgol – creeping buttercup Digalon – downhearted Yn gyfan gwbl – completely Ymdrech – attempt Cynhennid – native Lafant – lavender Llwyn gwsberen – gooseberry bush Gwenyn – bees Cael gwledd ar y paill – to feast on the pollen Gwasgaru o gwmpas – to spread about Datblygu – to develop O flaen fy llygaid – before my eyes Rhad – cheap Goleuo – to get light Cynulleidfa - audience
Gydangilydd.cymru