Gydangilydd.cymru
Prengwyn Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Roedd y daith yr wythnos gynt yn Aberdaugleddau wedi cael ei effeithio gan y tywydd gwlyb ac roedd y tywydd wedi penderfynu dal ymlaen i daflu dŵr ar ein pennau am wythnos gyfan arall. Pwy oedd yn mynd i fod yn ddigon dewr i herio’r tywydd yr wythnos yma? Efallai y byddech chi’n synnu wrth i mi ddweud wrthoch chi roedd dros ddwsin wedi ateb y galwad. Fel mae’n digwydd doedd dim llawer o law ond roedd hi’n wlyb o dan draed ac yn llithrig mewn mannau ond gyda thipyn o ofal mi wnaeth bawb llwyddo i gadw ar eu traed. Cymysgedd o lwybrau meirch, llwybrau cerdded a lonydd tawel oedd y daith (heblaw am un rhan fer a gweddol brysur o’r A475). Felly dechrau o’r Gwarcefel Arms ac anelu at Is Crauddyn a throi i lawr llwybr march a oedd yn rhedeg rhwng rhesi o goed ffawydd ysblennydd ac urddasol. Ar ôl yr holl law roedd y llwybr yn cael trafferth penderfynu ai llwybr march oedd hi neu afon ddistaw. Ar y siwrne i’r man cyfarfod roedden ni wedi sylwi faint o goed ffawydd oedd yn yr ardal, roedd y gwyntoedd cryf wedi chwythu rhan fwyaf o’r dail i ffwrdd ond roedd llefydd ble roeddech chi’n dal yn gallu gwerthfawrogi lliwiau’r Hydref. Roedd llawer o ddefaid i’w gweld yn y caeau hefyd, gwlân gwyn ac wynebau du, nid dim ond mewn un cae ond bron pob diadell wnaethon ni weld. Mi wnes i syrffio’r we hyd at syrffed er mwyn cael hyd o’r fath o ddefaid ond yn y dyddiau yma mae’n rhaid ymladd trwy'r holl bethau di bwys cyn i chi ddod o hyd i beth dach chi eisiau. Pethau fel ‘Sheep, Check Out our Selection & Order Now. Free UK Delivery on Eligible Orders!’ ar Amazon, a ‘Popular items for Welsh Sheep‘ ar safle arall. Wrth gyrraedd gwefan y National Sheep Association dim ond tua hanner oedd yn dangos llun felly os dach chi’n gwybod pa fath o ddefaid ydyn nhw a wnewch chi adael i mi wybod os gwelwch yn dda? Roedd popeth yn iawn pan oedden ni’n cerdded ond dw i’n siŵr roedd pawb yn poeni os oedd lle ddigon sych i ni eistedd i lawr i gael ein picnic. Roedd ein harweinydd Eileen Curry wedi trefnu hyn hefyd ac ar ôl pwffian i fyny allt serth welsom ni bod coeden ffawydd newydd gael ei dorri lawr ac roedd lle i lawer ohonom ni eistedd yn ofalus ar y canghennau. Codi wedyn oedd y drafferth! Lwcus iawn roedd y gweithwyr oedd wedi gweithio mor galed i ddarparu llefydd i ni eistedd wedi diflannu am eu cinio, daethon nhw nôl ar yr union amser wnaethon ni benderfynu gadael. Lwc dda ynte? Cerdded yr ail ran o’r allt wedyn a phwyso ar giât i syllu ar ddau lama yn pori yn y pellter - nid yn aml dach chi’n gweld hynny. Wrth fynd ymlaen wnaethon ni sylweddoli mai Happy Donkey Hill roeddem ni’n dringo, dw i’n dweud dim! Cyn hir roeddem ni wedi gwneud cylch a dim ond ychydig o bellter rŵan ac y bydden ni’n cyrraedd y Gwarcefel Arms unwaith eto. Siawns i gael paned neu rywbeth cryfach fel J2O! Yn gynnar yn y bore doedd y diwrnod ddim yn sgrechian atom ni y bydden ni’n cael mwynhau taith gerdded ond roedd yn daith ddiddorol mewn cwmni da a siawns i weld ardal wahanol o Gymru. Mae'n wastad yn deimlad da i herio’r tywydd ac ennill ac, yn siŵr, bydd tywydd gwell i ddod! Diolch yn fawr i Eileen Curry am ein harwain ac am yr holl waith paratoi – ardderchog! Geirfa Llwybrau meirch - bridlepaths Coed ffawydd - beech trees Ysblennydd - splendid Urddasol - noble Diadell - flock Hyd at syrffed - to the point of boredom Pethau di-bwys - unimportant things Canghennau - branches Darparu - to provide Sgrechian - to scream Herio - to challenge
Gydangilydd.cymru
Prengwyn Un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd Doedd y daith yr wythnos gynt yn Aberdaugleddau wedi cael ei effeithio gan y tywydd gwlyb ac roedd y tywydd wedi penderfynu dal ymlaen i daflu dŵr ar ein pennau am wythnos gyfan arall. Pwy oedd yn mynd i fod yn ddigon dewr i herio’r tywydd yr wythnos yma? Efallai y byddech chi’n synnu wrth i mi ddweud wrthoch chi roedd dros ddwsin wedi ateb y galwad. Fel mae’n digwydd doedd dim llawer o law ond roedd hi’n wlyb o dan draed ac yn llithrig mewn mannau ond gyda thipyn o ofal mi wnaeth bawb llwyddo i gadw ar eu traed. Cymysgedd o lwybrau meirch, llwybrau cerdded a lonydd tawel oedd y daith (heblaw am un rhan fer a gweddol brysur o’r A475). Felly dechrau o’r Gwarcefel Arms ac anelu at Is Crauddyn a throi i lawr llwybr march a oedd yn rhedeg rhwng rhesi o goed ffawydd ysblennydd ac urddasol. Ar ôl yr holl law roedd y llwybr yn cael trafferth penderfynu ai llwybr march oedd hi neu afon ddistaw. Ar y siwrne i’r man cyfarfod roedden ni wedi sylwi faint o goed ffawydd oedd yn yr ardal, roedd y gwyntoedd cryf wedi chwythu rhan fwyaf o’r dail i ffwrdd ond roedd llefydd ble roeddech chi’n dal yn gallu gwerthfawrogi lliwiau’r Hydref. Roedd llawer o ddefaid i’w gweld yn y caeau hefyd, gwlân gwyn ac wynebau du, nid dim ond mewn un cae ond bron pob diadell wnaethon ni weld. Mi wnes i syrffio’r we hyd at syrffed er mwyn cael hyd o’r fath o ddefaid ond yn y dyddiau yma mae’n rhaid ymladd trwy'r holl bethau di bwys cyn i chi ddod o hyd i beth dach chi eisiau. Pethau fel ‘Sheep, Check Out our Selection & Order Now. Free UK Delivery on Eligible Orders!’ ar Amazon, a ‘Popular items for Welsh Sheep‘ ar safle arall. Wrth gyrraedd gwefan y National Sheep Association dim ond tua hanner oedd yn dangos llun felly os dach chi’n gwybod pa fath o ddefaid ydyn nhw a wnewch chi adael i mi wybod os gwelwch yn dda? Roedd popeth yn iawn pan oedden ni’n cerdded ond dw i’n siŵr roedd pawb yn poeni os oedd lle ddigon sych i ni eistedd i lawr i gael ein picnic. Roedd ein harweinydd Eileen Curry wedi trefnu hyn hefyd ac ar ôl pwffian i fyny allt serth welsom ni bod coeden ffawydd newydd gael ei dorri lawr ac roedd lle i lawer ohonom ni eistedd yn ofalus ar y canghennau. Codi wedyn oedd y drafferth! Lwcus iawn roedd y gweithwyr oedd wedi gweithio mor galed i ddarparu llefydd i ni eistedd wedi diflannu am eu cinio, daethon nhw nôl ar yr union amser wnaethon ni benderfynu gadael. Lwc dda ynte? Cerdded yr ail ran o’r allt wedyn a phwyso ar giât i syllu ar ddau lama yn pori yn y pellter - nid yn aml dach chi’n gweld hynny. Wrth fynd ymlaen wnaethon ni sylweddoli mai Happy Donkey Hill roeddem ni’n dringo, dw i’n dweud dim! Cyn hir roeddem ni wedi gwneud cylch a dim ond ychydig o bellter rŵan ac y bydden ni’n cyrraedd y Gwarcefel Arms unwaith eto. Siawns i gael paned neu rywbeth cryfach fel J2O! Yn gynnar yn y bore doedd y diwrnod ddim yn sgrechian atom ni y bydden ni’n cael mwynhau taith gerdded ond roedd yn daith ddiddorol mewn cwmni da a siawns i weld ardal wahanol o Gymru. Mae'n wastad yn deimlad da i herio’r tywydd ac ennill ac, yn siŵr, bydd tywydd gwell i ddod! Diolch yn fawr i Eileen Curry am ein harwain ac am yr holl waith paratoi – ardderchog! Geirfa Llwybrau meirch - bridlepaths Coed ffawydd - beech trees Ysblennydd - splendid Urddasol - noble Diadell - flock Hyd at syrffed - to the point of boredom Pethau di-bwys - unimportant things Canghennau - branches Darparu - to provide Sgrechian - to scream Herio - to challenge