Gydangilydd.cymru
Teithiau Cerdded Pan o’n i’n diwtor ym Mhowys roeddwn i’n trefnu teithiau cerdded i ddysgwyr a’r Cymry. Roedden nhw’n boblogaidd dros ben gyda rhai pobl yn teithio o Coventry, Rugby a Henffordd a doedd y teithiau ddim mor anodd â hynny i drefnu chwaith. Dw i’n meddwl beth oedd yn gwneud pethau’n haws oedd y ffaith oedden ni’n cerdded mewn ardal eang iawn ac felly yn cael llawer o amrywiaeth a chanran fawr o’r cerddwyr yn profi ardal newydd bob tro. Y gyfrinach oedd cael hyd o gerddwyr brwd mewn sawl ardal wahanol. Fan hyn yn Abertawe byswn i’n dweud bod ni’n ystyried Caerfyrddin fel y ffin Orllewinol, Pontypridd yn y dwyrain ac Aberhonddu yn y Gogledd. Bydd hynny yn ardal digon mawr a digon amrywiol. Petasai rywun yng Nghaerfyrddin yn trefnu teithiau rhwng Abertawe a sir Benfro a Phontypridd yn trefnu teithiau rhwng Abertawe a Chasnewydd bydd gan bawb llawer o ddewis ac na fydd rhaid i bob ardal trefnu taith yn wythnosol Pob hyn a hyn efallai bydden ni’n gallu ymuno ac un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd hefyd. Un o’r pleserau mwyaf o’n i’n cael pan oeddwn i ar un o’r teithiau oedd sefyll i un ochr a gadael i’r rhes fynd heibio, pob cwpl yn ddwfn mewn sgwrs Gymraeg. Ar y diwedd cyn iddyn nhw i gyd fynd yn ôl am adref roedd bawb yn gwenu, yn llawn balchder ac yn edrych ymlaen at y tro nesaf. Ffordd arbennig i ymarfer ac ehangu eu Cymraeg. Cryfhau’r iaith wrth gael pleser!
Gydangilydd.cymru
Teithiau Cerdded Pan o’n i’n diwtor ym Mhowys roeddwn i’n trefnu teithiau cerdded i ddysgwyr a’r Cymry. Roedden nhw’n boblogaidd dros ben gyda rhai pobl yn teithio o Coventry, Rugby a Henffordd a doedd y teithiau ddim mor anodd â hynny i drefnu chwaith. Dw i’n meddwl beth oedd yn gwneud pethau’n haws oedd y ffaith oedden ni’n cerdded mewn ardal eang iawn ac felly yn cael llawer o amrywiaeth a chanran fawr o’r cerddwyr yn profi ardal newydd bob tro. Y gyfrinach oedd cael hyd o gerddwyr brwd mewn sawl ardal wahanol. Fan hyn yn Abertawe byswn i’n dweud bod ni’n ystyried Caerfyrddin fel y ffin Orllewinol, Pontypridd yn y dwyrain ac Aberhonddu yn y Gogledd. Bydd hynny yn ardal digon mawr a digon amrywiol. Petasai rywun yng Nghaerfyrddin yn trefnu teithiau rhwng Abertawe a sir Benfro a Phontypridd yn trefnu teithiau rhwng Abertawe a Chasnewydd bydd gan bawb llawer o ddewis ac na fydd rhaid i bob ardal trefnu taith yn wythnosol Pob hyn a hyn efallai bydden ni’n gallu ymuno ac un o deithiau Cymdeithas Edward Llwyd hefyd. Un o’r pleserau mwyaf o’n i’n cael pan oeddwn i ar un o’r teithiau oedd sefyll i un ochr a gadael i’r rhes fynd heibio, pob cwpl yn ddwfn mewn sgwrs Gymraeg. Ar y diwedd cyn iddyn nhw i gyd fynd yn ôl am adref roedd bawb yn gwenu, yn llawn balchder ac yn edrych ymlaen at y tro nesaf. Ffordd arbennig i ymarfer ac ehangu eu Cymraeg. Cryfhau’r iaith wrth gael pleser!