Gydangilydd.cymru
To ar y Tŷ Mae wedi cymryd pymtheg mlynedd erbyn hyn ond heddiw mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Bydd yr wythnosau nesaf braidd yn anghyfleus i ddweud y lleiaf ond dw i’n dweud wrthyf fy hun bydd yr holl anghyfleustra yn werth ei ddioddef yn y pendraw. Yr holl lanast, yr holl sŵn, y noddfa dawel dw i’n arfer mwynhau ar goll am ychydig o wythnosau. Mae hi wedi bod yn bedwar blynedd ar ddeg ers i ni brynu’r a dw i’n cofio ni’n dau yn sefyll dros y ffordd ac yn trio asesu cyflwr y to, roedd teils wedi torri, oedd, ond doedd dim tyllau mawr. Y pethau oedd yn ein poeni oedd y ffaith mai'r un to sydd wedi bod ar y o’r dechrau ac felly mae’r to tua 80 mlwydd oed a does dim ffelt dan y teils chwaith. Ers y dechrau mae hi wedi bod yn fater o ‘mae’n iawn ar hyn o bryd, neith o bara am flwyddyn arall, mae’n siŵr.’ Ond llynedd wnaeth y drws nesaf cael to newydd a hefyd y dros y ffordd, a’r un oedran ydyn nhw, felly nes i holi am bris. Mae wedi bod yn flwyddyn ers i mi gytuno ar y pris a dw i’n gwybod bod hynny yn amser hir i aros ond busnes teuluol ydyn nhw ac mae ganddyn nhw enw da. Allech chi byth fod yn hollol sicr ond mae rhaid i chi gael ffydd. Cawn ni weld. Heddiw mae cwmni yn dod i godi'r sgaffaldau ac mi fydd sgip o flaen y tŷ, yn barod mae fy nghar wedi ei barcio dros y ffordd, ar ei phen ei hun ac yn unig, druan ohoni. Dw i’n codi fy llaw iddi bob hyn a hyn, ar ôl gwneud yn siŵr does neb yn fy ngweld wrth gwrs - y peth diwethaf dw i eisiau yw ymweliad dynion mewn cotiau gwynion. Mae’r dynion y sgaffaldau yn cyrraedd ac wrth eu gwaith yn syth, dau dîm o dri sydd yma - un i ddod a’r polion o’r lori ac i roi nhw ar y llawr o flaen y tŷ, un i basio’r polion i’r dyn sydd yn adeiladu’r ffrâm. Y sustem yn gweithio’n arbennig o dda. Mae hi’n ddiwrnod poeth a dw i’n synnu bod nhw dal ar waith, nes ymlaen wnes i sylweddoli beth oedd y gyfrinach. Roedden nhw wedi gweld y beipen dŵr dw i’n defnyddio i ddyfrio’r ardd ac wedi hongian y chwistrellydd ar fachyn ar y wal ac yn mwynhau cawod oer pan oedd angen. Syniad da! Pethau’n mynd yn dda ond mi ydw i braidd yn anghyfforddus am y polyn sydd yn cyrraedd trwy ffenest yr ystafell wely er mwyn dal pwysau'r darn uwchben yr ystafell haul. Do, do wnaethon nhw dynnu’r gwydr allan o’r ffenest er mwyn gwneud hynny! Y bore wedyn mae’r dynion yn dŵad i dynnu’r to i lawr a sgip yn cael ei barcio o flaen y tŷ. Mae’r twrw yn dechrau, y teils yn dod i ffwrdd ac yn cael eu lluchio i’r sgip. Am sŵn! Dw i’n meddwl bod yr atig gwag yn gweithio fel siambr atsain ac felly hyd yn oed os ydyn nhw’n gweithio ar y to ar ochr flaen y mae’r sŵn cymaint mor uchel yn y cefn. Does dim dianc! Ond mae pethau’n symud ymlaen yn gyflym, maen nhw’n clirio un darn o’r to, rhoi delltennau dros ddefnydd newydd a symud ymlaen at ddarn arall. Pob hyn a hyn dw i’n mynd dros y ffordd er mwyn edrych yn ôl at beth maen nhw’n gwneud - mater o “Dw i’n hoffi gwaith, allaf i ei wylio trwy’r dydd!” O ddydd i ddydd mae pethau’n datblygu ac erbyn hyn maen nhw’n agos at orffen ond bydd y sgaffaldau yna am ychydig o wythnosau eto achos mae’r paneli solar yn gorfod cael eu hail osod ac efallai, os yw’r pris yn iawn allaf i ychwanegu atyn nhw. Mae gwaith i’w wneud ar y landeri hefyd achos maen nhw’n gollwng mewn tri lle. Ond beth bynnag mi ddaw'r diwedd ac mi fydda i’n gallu ymlacio, yn ddiogel am fy mod yn gwybod bod y to yn iawn. Mi fydd yn braf iawn cael y cyfle o ymlacio yn yr ardd unwaith eto! Ac os na fydd yr haf yn para a hithau’n bwrw glaw rhwng rŵan a’r Nadolig o leiaf mi fydda i’n gwybod nad yw’r landeri yn gollwng a’r holl law yn gwneud ei ffordd i’r sustem carthffosiaeth yn ddidrafferth! Hwyl am y tro! (neu - Hwyl am y to!)
Geirfa Yn y pendraw - in the end Llanast - mess Noddfa tawel - quiet haven Druan ohoni - poor thing Dyfrio - to water Chwistrellydd - sprayer Lluchio - to chuck Siambr atsain - echo chamber Does dim dianc - there’s no escape Delltennau - battens Landeri - gutters
To ar y Tŷ Mae wedi cymryd pymtheg mlynedd erbyn hyn ond heddiw mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Bydd yr wythnosau nesaf braidd yn anghyfleus i ddweud y lleiaf ond dw i’n dweud wrthyf fy hun bydd yr holl anghyfleustra yn werth ei ddioddef yn y pendraw. Yr holl lanast, yr holl sŵn, y noddfa dawel dw i’n arfer mwynhau ar goll am ychydig o wythnosau. Mae hi wedi bod yn bedwar blynedd ar ddeg ers i ni brynu’r a dw i’n cofio ni’n dau yn sefyll dros y ffordd ac yn trio asesu cyflwr y to, roedd teils wedi torri, oedd, ond doedd dim tyllau mawr. Y pethau oedd yn ein poeni oedd y ffaith mai'r un to sydd wedi bod ar y o’r dechrau ac felly mae’r to tua 80 mlwydd oed a does dim ffelt dan y teils chwaith. Ers y dechrau mae hi wedi bod yn fater o ‘mae’n iawn ar hyn o bryd, neith o bara am flwyddyn arall, mae’n siŵr.’ Ond llynedd wnaeth y drws nesaf cael to newydd a hefyd y dros y ffordd, a’r un oedran ydyn nhw, felly nes i holi am bris. Mae wedi bod yn flwyddyn ers i mi gytuno ar y pris a dw i’n gwybod bod hynny yn amser hir i aros ond busnes teuluol ydyn nhw ac mae ganddyn nhw enw da. Allech chi byth fod yn hollol sicr ond mae rhaid i chi gael ffydd. Cawn ni weld. Heddiw mae cwmni yn dod i godi'r sgaffaldau ac mi fydd sgip o flaen y tŷ, yn barod mae fy nghar wedi ei barcio dros y ffordd, ar ei phen ei hun ac yn unig, druan ohoni. Dw i’n codi fy llaw iddi bob hyn a hyn, ar ôl gwneud yn siŵr does neb yn fy ngweld wrth gwrs - y peth diwethaf dw i eisiau yw ymweliad dynion mewn cotiau gwynion. Mae’r dynion y sgaffaldau yn cyrraedd ac wrth eu gwaith yn syth, dau dîm o dri sydd yma - un i ddod a’r polion o’r lori ac i roi nhw ar y llawr o flaen y tŷ, un i basio’r polion i’r dyn sydd yn adeiladu’r ffrâm. Y sustem yn gweithio’n arbennig o dda. Mae hi’n ddiwrnod poeth a dw i’n synnu bod nhw dal ar waith, nes ymlaen wnes i sylweddoli beth oedd y gyfrinach. Roedden nhw wedi gweld y beipen dŵr dw i’n defnyddio i ddyfrio’r ardd ac wedi hongian y chwistrellydd ar fachyn ar y wal ac yn mwynhau cawod oer pan oedd angen. Syniad da! Pethau’n mynd yn dda ond mi ydw i braidd yn anghyfforddus am y polyn sydd yn cyrraedd trwy ffenest yr ystafell wely er mwyn dal pwysau'r darn uwchben yr ystafell haul. Do, do wnaethon nhw dynnu’r gwydr allan o’r ffenest er mwyn gwneud hynny! Y bore wedyn mae’r dynion yn dŵad i dynnu’r to i lawr a sgip yn cael ei barcio o flaen y tŷ. Mae’r twrw yn dechrau, y teils yn dod i ffwrdd ac yn cael eu lluchio i’r sgip. Am sŵn! Dw i’n meddwl bod yr atig gwag yn gweithio fel siambr atsain ac felly hyd yn oed os ydyn nhw’n gweithio ar y to ar ochr flaen y mae’r sŵn cymaint mor uchel yn y cefn. Does dim dianc! Ond mae pethau’n symud ymlaen yn gyflym, maen nhw’n clirio un darn o’r to, rhoi delltennau dros ddefnydd newydd a symud ymlaen at ddarn arall. Pob hyn a hyn dw i’n mynd dros y ffordd er mwyn edrych yn ôl at beth maen nhw’n gwneud - mater o “Dw i’n hoffi gwaith, allaf i ei wylio trwy’r dydd!” O ddydd i ddydd mae pethau’n datblygu ac erbyn hyn maen nhw’n agos at orffen ond bydd y sgaffaldau yna am ychydig o wythnosau eto achos mae’r paneli solar yn gorfod cael eu hail osod ac efallai, os yw’r pris yn iawn allaf i ychwanegu atyn nhw. Mae gwaith i’w wneud ar y landeri hefyd achos maen nhw’n gollwng mewn tri lle. Ond beth bynnag mi ddaw'r diwedd ac mi fydda i’n gallu ymlacio, yn ddiogel am fy mod yn gwybod bod y to yn iawn. Mi fydd yn braf iawn cael y cyfle o ymlacio yn yr ardd unwaith eto! Ac os na fydd yr haf yn para a hithau’n bwrw glaw rhwng rŵan a’r Nadolig o leiaf mi fydda i’n gwybod nad yw’r landeri yn gollwng a’r holl law yn gwneud ei ffordd i’r sustem carthffosiaeth yn ddidrafferth! Hwyl am y tro! (neu - Hwyl am y to!)
Geirfa Yn y pendraw - in the end Llanast - mess Noddfa tawel - quiet haven Druan ohoni - poor thing Dyfrio - to water Chwistrellydd - sprayer Lluchio - to chuck Siambr atsain - echo chamber Does dim dianc - there’s no escape Delltennau - battens Landeri - gutters