Gydangilydd.cymru
Ia, mae’n digwydd tro ar ôl tro ac wrth i amser fynd ymlaen dydw i ddim yn dysgu o holl brofiadau’r gorffennol. Sut allaf i fod mor hen ac eto mor dwp? Yn yr erthygl ddiwethaf mi wnes i sôn am y profiad ges i o brynu gaiters er mwyn cadw gwaelodion fy nhrowsus yn lân yn y dyddiau mwdlyd dyn ni wedi cael. Dydy nhw ddim wedi cael eu dadbacio eto, maen nhw dal yn eu paced ac yn dal ar y grisiau ble nes i daflu nhw. I fod yn onest dw i’n synnu nad ydynt wedi gwneud eu ffordd i fyny’r grisiau a thycio’u hunain i mewn i ryw ddrôr erbyn hyn. Sylwais arnyn nhw pan o’n i’n dringo’r staer er mwyn ysgrifennu’r stori gwynfanllyd yma a sylweddolais nad ydym wedi cael glaw ers y funud i mi ei phrynu nhw! Mor aml dw i’n prynu pethau un diwrnod dim ond i ddysgu bod y pris yn mynd i lawr yn sylweddol ar y diwrnod wedyn. Ydy hyn yn digwydd i chi? Go brin dw i’n siŵr! Dw i’n cael y teimlad bod pobl yn gweld fi’n dŵad ac yn gwneud eu gorau glas i weindio fi i fyny – wel maen nhw’n llwyddo. Dw i’n ddig ac yn angen grwmp a dw i’n sôn am grwmp go iawn, un sydd yn mynd ymlaen ac ymlaen. A na fydd y grwmp yn gorffen pan dw i wedi gorffen y rant yma chwaith, credwch chi fi mi fydda i’n dal i rantu am weddill y diwrnod! Dw i’n cofio pan o’n i’n byw yn Kidderminster a’r plant yn ifanc ac un gaeaf mi wnaeth hi fwrw eira yn drwm. Mi roedd bryn ar gyrion y dref lle roedd pawb yn mynd efo slejis, hambyrddau a hyd yn oed bagiau plastig a chael hwyl yn bwmpio ein ffordd i’r gwaelod wrth drio osgoi pawb arall. Doedd gan ein plant ni ddim slej go iawn (ah druan ohonyn nhw, dw i’n clywed chi’n dweud, wel gobeithio beth bynnag!). Dw i’n un o’r bobl sydd â llygaid tuag at y dyfodol ac felly roeddwn i’n benderfynol o gael slej cyn y gaeaf nesaf. Felly i lawr a fi i’r siop DIY agosaf (roedd hyn cyn dyddiau B&Q a’r lleill). Mi wnes i siapio dwy astell er mwyn creu’r rynners ac wedyn slats i fynd dros y top a rhoi nhw i gyd at ei gilydd. Wrth edrych ar y gwaith gorffenedig roeddwn i’n gweld yr oedd yn dda ac felly mi nes i roi o mewn lle diogel tan y gaeaf a’r eira mawr nesaf. Ond doedd dim eira'r flwyddyn nesaf, roedd rhaid aros tair blynedd a wyddech chi beth? Erbyn hynny roedd rhywun wedi adeiladu tai ar ochr y bryn! Dydw i ddim eisiau mynd ymlaen ac ymlaen, wrth gwrs, dim ond i ddweud wrthoch chi nad yw bywyd yn deg i mi. Dw i’n siŵr nad ydych chi’n cael yr un problemau achos eich bod chi’n edrych mor hapus trwy’r amser. Ond tro nesaf dach chi’n cael hwyl ac yn mwynhau eich hunain a wnewch chi, am ddim ond munud, troi eich meddyliau tuag ataf fi a dweud - druan ohono fo, yr hen grwmp!! Diolch.
Tro ar ôl Tro
Geirfa
Profiadau - experiences Twp - thick Gwaelodion - bottoms Dadbacio - to unpack Grisiau - stairs Staer - stairs Cwynfanllyd - grumpy Go brin - scarcely
Gorau glas - the very best Dig - cross (to be cross) Ar gyrion - on the edge (of)Hambwrdd - tray Astell - plank Gwaith gorffenedig - finished work Wyddech chi beth? - do you know what?
Tro ar ôl Tro
Ia, mae’n digwydd tro ar ôl tro ac wrth i amser fynd ymlaen dydw i ddim yn dysgu o holl brofiadau’r gorffennol. Sut allaf i fod mor hen ac eto mor dwp? Yn yr erthygl ddiwethaf mi wnes i sôn am y profiad ges i o brynu gaiters er mwyn cadw gwaelodion fy nhrowsus yn lân yn y dyddiau mwdlyd dyn ni wedi cael. Dydy nhw ddim wedi cael eu dadbacio eto, maen nhw dal yn eu paced ac yn dal ar y grisiau ble nes i daflu nhw. I fod yn onest dw i’n synnu nad ydynt wedi gwneud eu ffordd i fyny’r grisiau a thycio’u hunain i mewn i ryw ddrôr erbyn hyn. Sylwais arnyn nhw pan o’n i’n dringo’r staer er mwyn ysgrifennu’r stori gwynfanllyd yma a sylweddolais nad ydym wedi cael glaw ers y funud i mi ei phrynu nhw! Mor aml dw i’n prynu pethau un diwrnod dim ond i ddysgu bod y pris yn mynd i lawr yn sylweddol ar y diwrnod wedyn. Ydy hyn yn digwydd i chi? Go brin dw i’n siŵr! Dw i’n cael y teimlad bod pobl yn gweld fi’n dŵad ac yn gwneud eu gorau glas i weindio fi i fyny – wel maen nhw’n llwyddo. Dw i’n ddig ac yn angen grwmp a dw i’n sôn am grwmp go iawn, un sydd yn mynd ymlaen ac ymlaen. Ac na fydd y grwmp yn gorffen pan dw i wedi gorffen y rant yma chwaith, credwch chi fi mi fydda i’n dal i rantu am weddill y diwrnod! Dw i’n cofio pan o’n i’n byw yn Kidderminster a’r plant yn ifanc ac un gaeaf mi wnaeth hi fwrw eira yn drwm. Mi roedd bryn ar gyrion y dref lle oedd pawb yn mynd efo slejis, hambyrddau a hyd yn oed bagiau plastig a chael hwyl yn bwmpio ein ffordd i’r gwaelod wrth drio osgoi pawb arall. Doedd gan ein plant ni ddim slej go iawn (ah druan ohonyn nhw, dw i’n clywed chi’n dweud, wel gobeithio beth bynnag!). Dw i’n un o’r bobl sydd â llygaid tuag at y dyfodol ac felly roeddwn i’n benderfynol o gael slej cyn y gaeaf nesaf. Felly i lawr a fi i’r siop DIY agosaf (roedd hyn cyn dyddiau B&Q a’r lleill). Mi wnes i siapio dwy astell er mwyn creu’r rynners ac wedyn slats i fynd dros y top a rhoi nhw i gyd at ei gilydd. Wrth edrych ar y gwaith gorffenedig roeddwn i’n gweld yr oedd yn dda ac felly mi nes i roi o mewn lle diogel tan y gaeaf a’r eira mawr nesaf. Ond doedd dim eira'r flwyddyn nesaf, roedd rhaid aros tair blynedd a wyddech chi beth? Erbyn hynny roedd rhywun wedi adeiladu tai ar ochr y bryn! Dydw i ddim eisiau mynd ymlaen ac ymlaen, wrth gwrs, dim ond i ddweud wrthoch chi nad yw bywyd yn deg i mi. Dw i’n siŵr nad ydych chi’n cael yr un problemau achos eich bod chi yn edrych mor hapus trwy’r amser. Ond tro nesaf dach chi’n cael hwyl ac yn mwynhau eich hunain a wnewch chi, am ddim ond munud, troi eich meddyliau tuag ataf fi a dweud - druan ohono fo, yr hen grwmp!! Diolch.
Geirfa
Profiadau - experiences Twp - thick Gwaelodion - bottoms Dadbacio - to unpack Grisiau - stairs Staer - stairs Cwynfanllyd - grumpy Go brin - scarcely Gorau glas - the very best Dig - cross (to be cross) Ar gyrion - on the edge (of)Hambwrdd - tray Astell - plank Gwaith gorffenedig - finished work Wyddech chi beth? - do you know what?