Gydangilydd.cymru
Dolennau Cyswllt Grwpiau Cerdded Cymdeithas Edward Llwyd Rhaglenni’r teithiau Mwynhewch ein cefn gwlad, a gweld ein byd natur, gwnewch ffrindiau newydd a mwynhewch hyn i gyd yn yr iaith Gymraeg. Meddyliwch, mae fel cael Sadwrn Siarad pob dydd Sadwrn mewn llefydd prydferth dros ben. Cliciwch ar y cysylltiadau isod i weld beth sydd ar gael. Gogledd orllewin http://cymdeithasedwardllwyd.cymru/gweithgareddaur-gogledd-orllewin/ Gogledd dwyrain http://cymdeithasedwardllwyd.cymru/gweithgareddaur-gogledd-ddwyrain/ Y De a’r Canolbarth http://cymdeithasedwardllwyd.cymru/gweithgareddaur-de/ Clwb Mynydda Cymru http://www.clwbmynyddacymru.com/Rhaglen.htm Grwpiau Dysgu Mae grwpiau cryf a brwdfrydig ochr arall i’r ffin Derby Welsh Learners Circle http://derbywelshlearnerscircle.blogspot.com/ Welsh Club Preston https://welshclubpreston.org/ Cyrsiau Cymraeg Say Something in Welsh https://www.saysomethingin.com/welsh/landing A   group   of   us   were   speaking   to   Welsh   learners   recently   in   order   to   help   them   practice.   I   spoke   to   one who   seemed   very   confident   and   had   a   good   vocabulary.   I   asked   him   how   long   he   had   been   learning   and   he said   “Since   last   September.”   which   meant   he   had   only   been   learning   for   six   months.   He   learnt   his   Welsh from   this   site,   although   he   had   had   a   great   deal   of   support   from   fellow   workers   at   the   DVLA.   So   if   you   really want to learn Welsh at your own pace, in your own home, give it a try, keep at it and enjoy. Yn   ddiweddar   roedd   grŵp   ohonon   ni   yn   siarad   efo   dysgwyr   er   mwyn   rhoi   dipyn   o   ymarfer   iddyn   nhw.   Mi wnes   i   siarad   ag   un   a   oedd   yn   dangos   hyder   ac   efo   geirfa   dda.   Gofynnais   iddo   ers   pryd   oedd   o   wedi   bod   yn   dysgu “Ers   mis   Medi”   medda   fo,   hynny   yw   dim   ond   chwe   mis.   Mi   wnaeth   o   ddysgu   trwy'r   wefan   yma,   er   cafodd   o   lawer   o gefnogaeth   gan   ei   gydweithwyr   yn   y   DVLA.   Felly   os   dach   chi   wir   am   ddysgu   Cymraeg   adref   ac   yn   eich   amser   eich hun, ewch amdani, cadwch ati a mwynhewch. Adnoddau i Ddysgwyr Pan o’n i’n byw yn Lloegr ac eisiau cael fy Nghymraeg yn ôl roedd rhaid i mi ddibynnu ar ddarllen llyfrau i blant yn eu harddegau a gwrando ar Radio Cymru. Fy mhroblem oedd doeddwn i ddim yn deall hanner o beth oeddwn i’n darllen a llai byth o beth oeddwn i’n clywed ar Radio Cymru. Gan oeddwn i wir yn desprêt i gael fy Nghymraeg yn ôl mi nes i ddal ati, recordio rhaglenni ar dâp a chwarae’r tâp pob tro o’n i yn y car. Credwch fi roedd hi’n beth anodd i wneud. Maen nhw’n dweud os dach chi eisiau dysgu Ffrangeg yn gyflym mai’r ffordd gorau i’w wneud yw byw yn Ffrainc am gyfnod a thrwytho’ch  hyn yn yr iaith. Pam na allech chi wneud hynny yng Nghymru? Achos yr iaith Saesneg dach chi’n clywed trwy’r amser. Beth yw’r ateb? Creu eich awyrgylch Cymraeg eich hunain wrth gwrs. Dyddiau yma mae gan bron pawb ffon symudol sydd fel cyfrifiadur bach twt a gallech chi ddefnyddio clustffonau er mwyn creu byd bach preifat. Er mwyn llenwi eich byd newydd efo’r iaith Gymraeg ewch i https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nrvyj/episodes/downloads Ewch yna rŵan a byddech chi’n gweld faint o adnoddau gwerthfawr sydd ar gael i chi yn rhad ac am ddim! Ydych chi’n ysu am ysgrifennu rywbeth? Dach chi’n poeni am sillafu, treigladau a phroblemau fel a yw’r gair yna yn fenywaidd neu yn wrywaidd? A ydy hynny yn gwneud i chi ail feddwl am ysgrifennu hanes eich bywyd? Mae help ar gael. Mae Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi datblygu rhaglen o’r enw Cysill Ar-lein. Ewch at y wefan a gwnewch ‘cut and paste’ o beth dach chi wedi ysgrifennu a bydd Cysill yn eich helpu. https://www.cysgliad.com/cysill/arlein/Default.aspx 
Dolennau Cyswllt Grwpiau Cerdded Cymdeithas Edward Llwyd Rhaglenni’r teithiau Mwynhewch ein cefn gwlad, a gweld ein byd natur, gwnewch ffrindiau newydd a mwynhewch hyn i gyd yn yr iaith Gymraeg Gogledd                                                                 orllewin r r - gogledd-orllewin/ Gogledd                                                                 dwyrain r r - gogledd-ddwyrain/ Y                      De                      a’r                      Canolbarth r r - de/ Clwb Mynydda Cymru http://www.clwbmynyddacymru.com/Rhaglen.htm Grwpiau Dysgu Mae grwpiau cryf a brwdfrydig ochr arall i’r ffin Derby Welsh Learners Circle http://derbywelshlearnerscircle.blogspot.com/ Welsh Club Preston https://welshclubpreston.org/ Cyrsiau Cymraeg Say Something in Welsh https://www.saysomethingin.com/welsh/landing A    group    of    us    were    speaking    to    Welsh    learners recently   in   order   to   help   them   practice.   I   spoke   to   one who   seemed   very   confident   and   had   a   good   vocabulary.   I asked   him   how   long   he   had   been   learning   and   he   said “Since   last   September.”   which   meant   he   had   only   been learning   for   six   months.   He   learnt   his   Welsh   from   this site,   although   he   had   had   a   great   deal   of   support   from fellow   workers   at   the   DVLA.   So   if   you   really   want   to   learn Welsh   at   your   own   pace,   in   your   own   home,   give   it   a   try, keep at it and enjoy. Yn   ddiweddar   roedd   grŵp   ohonon   ni   yn   siarad   efo dysgwyr   er   mwyn   rhoi   dipyn   o   ymarfer   iddyn   nhw.   Mi   wnes   i siarad   ag   un   a   oedd   yn   dangos   hyder   ac   efo   geirfa   dda. Gofynnais   iddo   ers   pryd   oedd   o   wedi   bod   yn   dysgu   “Ers   mis Medi”   medda   fo,   hynny   yw   dim   ond   chwe   mis.   Mi   wnaeth   o ddysgu   trwy'r   wefan   yma,   er   cafodd   o   lawer   o   gefnogaeth gan   ei   gydweithwyr   yn   y   DVLA.   Felly   os   dach   chi   wir   am ddysgu    Cymraeg    adref    ac    yn    eich    amser    eich    hun,    ewch amdani, cadwch ati a mwynhewch.
Gydangilydd.cymru