Gydangilydd.cymru

Y Wennol

Pan   o’n   i’n   diwtor   ym   Mhowys   rhai   blynyddoedd   yn   ôl   ddechreuais   i   gylchlythyr   o’r   enw   Y   Wennol   a   chael   dysgwyr   i ysgrifennu   straeon   i’w   lenwi.   Roedd   y   cylchlythyr   yn   cael   ei   argraffu   ar   bapur   i   ddechrau   ac   yn   ffodus   iawn   roeddwn   i’n   rhedeg cwmni   argraffu   ar   y   pryd,   nes   ymlaen   roedd   o   ar   gael   ar   y   we.   Ond   mi   nes   i   ymddeol   a   symud   i   fyw   yn   Abertawe   a   dyna   oedd   ei ddiwedd.   Dw   i   wedi   bod   yn   poeni   am   yr   holl   ddysgwyr   brwdfrydig   sydd   yn   mynd   ar   goll   i’r   iaith   unwaith   mae   eu   cyrsiau   wedi dod   i   ben.   Dydw   i   ddim   yn   meddwl   ein   bod   ni’n   gwneud   digon   i   gael   nhw   i   mewn   i’r   gymuned.   Yn   wir   ni   all   yr   iaith   fforddio   colli canran fawr o’r oedolion sydd wedi dangos brwdfrydedd a chefnogaeth. Gobeithio   bydd   y   cylchlythyr   diymhongar   yma   yn   un   ffordd   i   gadw   dysgwyr   mewn   cysylltiad   â’r   iaith   naill   trwy   ddarllen yr   erthyglau   neu   trwy   gyfrannu   erthyglau   eu   hunain.   Mae   ysgrifennu   yn   ffordd   dda   o   ddatblygu   eich   sgiliau   siarad   achos   mae gennych chi amser i bwyso a mesur y ffordd i fynegi eich hunain. Pan dach chi’n siarad mae’n rhaid i chi feddwl yn gyflym. Mae   darllen   yn   bwysig   iawn   os   dach   chi   am   ddatblygu   eich   geirfa,   y   mwyaf   dach   chi’n   darllen   y   mwyaf   o   eiriau   sydd   yn cronni’n dawel yn eich isymwybod. Felly’ mwynhewch eich darllen! When   I   was   a   tutor   in   Powys   some   years   ago   I   started   a   newsletter   called   Y   Wennol   and   got   Welsh   learners   to   write   stories   to   fill it.   The   newsletter   was   printed   to   start   with   and   fortunately   I   ran   a   printing   business   at   the   time,   later   it   was   publlshed   on   the   web.   But I   retired   and   moved   to   live   in   Swansea   and   that   was   the   end.   I   have   been   concerned   about   all   the   enthusiastic   learners   who   get   lost somehow   after   their   courses   are   over.   I   don’t   think   we   do   enough   to   get   them   into   the   Welsh   community.   The   language   cannot   afford to lose a large percentage of learners who have shown enthusiasm and support . Hopefully   this   humble   newsletter   will   be   a   way   to   keep   learners   in   contact   with   the   language   either   by   reading   or   contributing their   own   articles   to   it.   Writing   is   a   good   way   to   develop   your   language   skills   because   you   have   time   to   find   the   best   way   to   express yourself. When you are in conversation you have to think very quickly. Reading   is   very   important   if   you   want   to   develop   your   vocabulary.   the   more   you   read,   the   more   words   accumulate   in   your   sub- conscious. So, enjoy your reading! Anfonwch eich cyfeiriad e-bost ataf os am gael copi o’r cylchgrawn pob mis. Send me your e-mail address in order to get your newsletter each month. bobwennol@ntlworld.com Download your pdf Cyfrol 1 Rhif 1 Ebrill 2020 Cyfrol 1 Rhif 2 Mai 2020 Cyfrol 1 Rhif 3 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 4 Gorffennaf 2020 Cyfrol 1 Rhif 5 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 6 Awst 2020 Cyfrol 1 Rhif 7 Hydref 2020 Cyfrol 1 Rhif 8 Tachwedd 2020 Cyfrol 1 Rhif 9 Rhagfyr 2020 C yfrol 1 Rhif 10 Ionawr 2021 Cyfrol 1 Rhif 11 Chwefror 2021 Cyfrol 1 Rhif 12 Mawrth 2021 Cyfrol 2 Rhif 1 Ebrill 2021 Cyfrol 2 Rhif 2 Mai 2021 Cyfrol 2 Rhif 3 Mehefin 2021 Cyfrol 2 Rhif 4 Gorffennaf 2021 Cyfrol 2 Rhif 5 Awst 2021 Cyfrol 2 Rhif 6 Medi 2021 Cyfrol 2 Rhif 7 Hydref 2021 Cyfrol 2 Rhif 8 Tachwedd 2021 Cyfrol 2 Rhif 9 Rhagfyr 2021 Cyfrol 2 Rhif 10 Ionawr 2022 Cyfrol 2 Rhif 11 Chwefror 2022 Cyfrol 2 Rhif 12 Mawrth 2022  Cyfrol 3 Rhif 1 Ebrill 2022 Cyfrol 3 Rhif 2 Mai 2022 Cyfrol 3 Rhif 3 Mehefin 2022 Cyfrol 3 Rhif 4 Gorffennal 2022 Cyfrol 3 Rhif 5 Awst 2022 Cyfrol 3 Rhif 6 Medi 2022 Cyfrol 3 Rhif 7 Hydref 2022 Cyfrol 3 Rhif 8 tachwedd 2022 Cyfrol 3 Rhif 9 Rhagfyr 2022 Cyfrol 3 Rhif 10 Ionawr 2023 Cyfrol 3 Rhif 11 Chwefror 2023

Y Wennol

Pan    o’n    i’n    diwtor    ym    Mhowys    rhai    blynyddoedd    yn    ôl ddechreuais    i    gylchlythyr    o’r    enw    Y    Wennol    a    chael    dysgwyr    i ysgrifennu    straeon    i’w    lenwi.    Roedd    y    cylchlythyr    yn    cael    ei argraffu    ar    bapur    i    ddechrau    ac    yn    ffodus    iawn    roeddwn    i’n rhedeg   cwmni   argraffu   ar   y   pryd,   nes   ymlaen   roedd   o   ar   gael   ar   y we.   Ond   mi   nes   i   ymddeol   a   symud   i   fyw   yn   Abertawe   a   dyna oedd   ei   ddiwedd.   Dw   i   wedi   bod   yn   poeni   am   yr   holl   ddysgwyr brwdfrydig   sydd   yn   mynd   ar   goll   i’r   iaith   unwaith   mae   eu   cyrsiau wedi   dod   i   ben.   Dydw   i   ddim   yn   meddwl   ein   bod   ni’n   gwneud digon   i   gael   nhw   i   mewn   i’r   gymuned.   Yn   wir   ni   all   yr   iaith   fforddio colli   canran   fawr   o’r   oedolion   sydd   wedi   dangos   brwdfrydedd   a chefnogaeth. Gobeithio   bydd   y   cylchlythyr   diymhongar   yma   yn   un   ffordd i   gadw   dysgwyr   mewn   cysylltiad   â’r   iaith   naill   trwy   ddarllen   yr erthyglau   neu   trwy   gyfrannu   erthyglau   eu   hunain.   Mae   ysgrifennu yn   ffordd   dda   o   ddatblygu   eich   sgiliau   siarad   achos   mae   gennych chi   amser   i   bwyso   a   mesur   y   ffordd   i   fynegi   eich   hunain.   Pan   dach chi’n siarad mae’n rhaid i chi feddwl yn gyflym. Mae   darllen   yn   bwysig   iawn   os   dach   chi   am   ddatblygu   eich geirfa,    y    mwyaf    dach    chi’n    darllen    y    mwyaf    o    eiriau    sydd    yn cronni’n dawel yn eich isymwybod. Felly’ mwynhewch eich darllen! When    I    was    a    tutor    in    Powys    some    years    ago    I    started    a newsletter   called   Y   Wennol   and   got   Welsh   learners   to   write   stories   to fill   it.   The   newsletter   was   printed   to   start   with   and   fortunately   I   ran   a printing   business   at   the   time,   later   it   was   publlshed   on   the   web.   But   I retired   and   moved   to   live   in   Swansea   and   that   was   the   end.   I   have been    concerned    about    all    the    enthusiastic    learners    who    get    lost somehow   after   their   courses   are   over.   I   don’t   think   we   do   enough   to get   them   into   the   Welsh   community.   The   language   cannot   afford   to lose   a   large   percentage   of   learners   who   have   shown   enthusiasm   and support . Hopefully   this   humble   newsletter   will   be   a   way   to   keep   learners in   contact   with   the   language   either   by   reading   or   contributing   their own   articles   to   it.   Writing   is   a   good   way   to   develop   your   language skills   because   you   have   time   to   find   the   best   way   to   express   yourself. When you are in conversation you have to think very quickly. Reading    is    very    important    if    you    want    to    develop    your vocabulary.   the   more   you   read,   the   more   words   accumulate   in   your sub-conscious. So, enjoy your reading! Anfonwch    eich    cyfeiriad    e-bost    ataf    os    am    gael    copi    o’r cylchgrawn pob mis. Send   me   your   e-mail   address   in   order   to   get your newsletter each month. bobwennol@ntlworld.com Download your pdf Cyfrol 1 Rhif 1 Ebrill 2020 Cyfrol 1 Rhif 2 Mai 2020 Cyfrol 1 Rhif 3 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 4 Gorffennaf 2020 Cyfrol 1 Rhif 5 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 6 Awst 2020 Cyfrol 1 Rhif 7 Hydref 2020 Cyfrol 1 Rhif 8 Tachwedd 2020 Cyfrol 1 Rhif 9 Rhagfyr 2020 C yfrol 1 Rhif 10 Ionawr 2021 Cyfrol 1 Rhif 11 Chwefror 2021 Cyfrol 1 Rhif 12 Mawrth 2021 Cyfrol 2 Rhif 1 Ebrill 2021 Cyfrol 2 Rhif 2 Mai 2021 Cyfrol 2 Rhif 3 Mehefin 2021 Cyfrol 2 Rhif 4 Gorffennaf 2021 Cyfrol 2 Rhif 5 Awst 2021 Cyfrol 2 Rhif 6 Medi 2021 Cyfrol 2 Rhif 7 Hydref 2021 Cyfrol 2 Rhif 8 Tachwedd 2021 Cyfrol 2 Rhif 9 Rhagfyr 2021 Cyfrol 2 Rhif 10 Ionawr 2022 Cyfrol 2 Rhif 11 Chwefror 2022 Cyfrol 2 Rhif 12 Mawrth 2022  Cyfrol 3 Rhif 1 Ebrill 2022 Cyfrol 3 Rhif 2 Mai 2022 Cyfrol 3 Rhif 3 Mehefin 2022 Cyfrol 3 Rhif 4 Gorffennal 2022 Cyfrol 3 Rhif 5 Awst 2022 Cyfrol 3 Rhif 6 Medi 2022 Cyfrol 3 Rhif 7 Hydref 2022 Cyfrol 3 Rhif 8 tachwedd 2022 Cyfrol 3 Rhif 9 Rhagfyr 2022 Cyfrol 3 Rhif 10 Ionawr 2023 Cyfrol 3 Rhif 11 Chwefror 2023
Gydangilydd.cymru