Gydangilydd.cymru

Y Wennol

Pan o’n i’n diwtor ym Mhowys rhai blynyddoedd yn ôl ddechreuais i gylchlythyr o’r enw Y Wennol a chael dysgwyr i ysgrifennu straeon i’w lenwi. Roedd y cylchlythyr yn cael ei argraffu ar bapur i ddechrau ac yn ffodus iawn roeddwn i’n rhedeg cwmni argraffu ar y pryd, nes ymlaen roedd o ar gael ar y we. Ond mi nes i ymddeol a symud i fyw yn Abertawe a dyna oedd ei ddiwedd. Dw i wedi bod yn poeni am yr holl ddysgwyr brwdfrydig sydd yn mynd ar goll i’r iaith unwaith mae eu cyrsiau wedi dod i ben. Dydw i ddim yn meddwl ein bod ni’n gwneud digon i gael nhw i mewn i’r gymuned. Yn wir ni all yr iaith fforddio colli canran fawr o’r oedolion sydd wedi dangos brwdfrydedd a chefnogaeth. Gobeithio bydd y cylchlythyr diymhongar yma yn un ffordd i gadw dysgwyr mewn cysylltiad â’r iaith naill trwy ddarllen yr erthyglau neu trwy gyfrannu erthyglau eu hunain. Mae ysgrifennu yn ffordd dda o ddatblygu eich sgiliau siarad achos mae gennych chi amser i bwyso a mesur y ffordd i fynegi eich hunain. Pan dach chi’n siarad mae’n rhaid i chi feddwl yn gyflym. Mae darllen yn bwysig iawn os dach chi am ddatblygu eich geirfa, y mwyaf dach chi’n darllen y mwyaf o eiriau sydd yn cronni’n dawel yn eich isymwybod. Felly’ mwynhewch eich darllen! When I was a tutor in Powys some years ago I started a newsletter called Y Wennol and got Welsh learners to write stories to fill it. The newsletter was printed to start with and fortunately I ran a printing business at the time, later it was publlshed on the web. But I retired and moved to live in Swansea and that was the end. I have been concerned about all the enthusiastic learners who get lost somehow after their courses are over. I don’t think we do enough to get them into the Welsh community. The language cannot afford to lose a large percentage of learners who have shown enthusiasm and support . Hopefully this humble newsletter will be a way to keep learners in contact with the language either by reading or contributing their own articles to it. Writing is a good way to develop your language skills because you have time to find the best way to express yourself. When you are in conversation you have to think very quickly. Reading is very important if you want to develop your vocabulary. the more you read, the more words accumulate in your sub- conscious. So, enjoy your reading! Anfonwch eich cyfeiriad e-bost ataf os am gael copi o’r cylchgrawn pob mis. Send me your e-mail address in order to get your newsletter each month. bobwennol@ntlworld.com Download your pdf Cyfrol 1 Rhif 1 Ebrill 2020 Cyfrol 1 Rhif 2 Mai 2020 Cyfrol 1 Rhif 3 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 4 Gorffennaf 2020 Cyfrol 1 Rhif 5 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 6 Awst 2020 Cyfrol 1 Rhif 7 Hydref 2020 Cyfrol 1 Rhif 8 Tachwedd 2020 Cyfrol 1 Rhif 9 Rhagfyr 2020 C yfrol 1 Rhif 10 Ionawr 2021 Cyfrol 1 Rhif 11 Chwefror 2021 Cyfrol 1 Rhif 12 Mawrth 2021 Cyfrol 2 Rhif 1 Ebrill 2021 Cyfrol 2 Rhif 2 Mai 2021 Cyfrol 2 Rhif 3 Mehefin 2021 Cyfrol 2 Rhif 4 Gorffennaf 2021 Cyfrol 2 Rhif 5 Awst 2021 Cyfrol 2 Rhif 6 Medi 2021 Cyfrol 2 Rhif 7 Hydref 2021 Cyfrol 2 Rhif 8 Tachwedd 2021 Cyfrol 2 Rhif 9 Rhagfyr 2021 Cyfrol 2 Rhif 10 Ionawr 2022 Cyfrol 2 Rhif 11 Chwefror 2022 Cyfrol 2 Rhif 12 Mawrth 2022 Cyfrol 3 Rhif 1 Ebrill 2022 Cyfrol 3 Rhif 2 Mai 2022 Cyfrol 3 Rhif 3 Mehefin 2022 Cyfrol 3 Rhif 4 Gorffennal 2022 Cyfrol 3 Rhif 5 Awst 2022 Cyfrol 3 Rhif 6 Medi 2022 Cyfrol 3 Rhif 7 Hydref 2022 Cyfrol 3 Rhif 8 tachwedd 2022 Cyfrol 3 Rhif 9 Rhagfyr 2022 Cyfrol 3 Rhif 10 Ionawr 2023 Cyfrol 3 Rhif 11 Chwefror 2023

Y Wennol

Pan o’n i’n diwtor ym Mhowys rhai blynyddoedd yn ôl ddechreuais i gylchlythyr o’r enw Y Wennol a chael dysgwyr i ysgrifennu straeon i’w lenwi. Roedd y cylchlythyr yn cael ei argraffu ar bapur i ddechrau ac yn ffodus iawn roeddwn i’n rhedeg cwmni argraffu ar y pryd, nes ymlaen roedd o ar gael ar y we. Ond mi nes i ymddeol a symud i fyw yn Abertawe a dyna oedd ei ddiwedd. Dw i wedi bod yn poeni am yr holl ddysgwyr brwdfrydig sydd yn mynd ar goll i’r iaith unwaith mae eu cyrsiau wedi dod i ben. Dydw i ddim yn meddwl ein bod ni’n gwneud digon i gael nhw i mewn i’r gymuned. Yn wir ni all yr iaith fforddio colli canran fawr o’r oedolion sydd wedi dangos brwdfrydedd a chefnogaeth. Gobeithio bydd y cylchlythyr diymhongar yma yn un ffordd i gadw dysgwyr mewn cysylltiad â’r iaith naill trwy ddarllen yr erthyglau neu trwy gyfrannu erthyglau eu hunain. Mae ysgrifennu yn ffordd dda o ddatblygu eich sgiliau siarad achos mae gennych chi amser i bwyso a mesur y ffordd i fynegi eich hunain. Pan dach chi’n siarad mae’n rhaid i chi feddwl yn gyflym. Mae darllen yn bwysig iawn os dach chi am ddatblygu eich geirfa, y mwyaf dach chi’n darllen y mwyaf o eiriau sydd yn cronni’n dawel yn eich isymwybod. Felly’ mwynhewch eich darllen! When I was a tutor in Powys some years ago I started a newsletter called Y Wennol and got Welsh learners to write stories to fill it. The newsletter was printed to start with and fortunately I ran a printing business at the time, later it was publlshed on the web. But I retired and moved to live in Swansea and that was the end. I have been concerned about all the enthusiastic learners who get lost somehow after their courses are over. I don’t think we do enough to get them into the Welsh community. The language cannot afford to lose a large percentage of learners who have shown enthusiasm and support . Hopefully this humble newsletter will be a way to keep learners in contact with the language either by reading or contributing their own articles to it. Writing is a good way to develop your language skills because you have time to find the best way to express yourself. When you are in conversation you have to think very quickly. Reading is very important if you want to develop your vocabulary. the more you read, the more words accumulate in your sub-conscious. So, enjoy your reading! Anfonwch eich cyfeiriad e-bost ataf os am gael copi o’r cylchgrawn pob mis. Send me your e-mail address in order to get your newsletter each month. bobwennol@ntlworld.com Download your pdf Cyfrol 1 Rhif 1 Ebrill 2020 Cyfrol 1 Rhif 2 Mai 2020 Cyfrol 1 Rhif 3 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 4 Gorffennaf 2020 Cyfrol 1 Rhif 5 Mehefin 2020 Cyfrol 1 Rhif 6 Awst 2020 Cyfrol 1 Rhif 7 Hydref 2020 Cyfrol 1 Rhif 8 Tachwedd 2020 Cyfrol 1 Rhif 9 Rhagfyr 2020 C yfrol 1 Rhif 10 Ionawr 2021 Cyfrol 1 Rhif 11 Chwefror 2021 Cyfrol 1 Rhif 12 Mawrth 2021 Cyfrol 2 Rhif 1 Ebrill 2021 Cyfrol 2 Rhif 2 Mai 2021 Cyfrol 2 Rhif 3 Mehefin 2021 Cyfrol 2 Rhif 4 Gorffennaf 2021 Cyfrol 2 Rhif 5 Awst 2021 Cyfrol 2 Rhif 6 Medi 2021 Cyfrol 2 Rhif 7 Hydref 2021 Cyfrol 2 Rhif 8 Tachwedd 2021 Cyfrol 2 Rhif 9 Rhagfyr 2021 Cyfrol 2 Rhif 10 Ionawr 2022 Cyfrol 2 Rhif 11 Chwefror 2022 Cyfrol 2 Rhif 12 Mawrth 2022 Cyfrol 3 Rhif 1 Ebrill 2022 Cyfrol 3 Rhif 2 Mai 2022 Cyfrol 3 Rhif 3 Mehefin 2022 Cyfrol 3 Rhif 4 Gorffennal 2022 Cyfrol 3 Rhif 5 Awst 2022 Cyfrol 3 Rhif 6 Medi 2022 Cyfrol 3 Rhif 7 Hydref 2022 Cyfrol 3 Rhif 8 tachwedd 2022 Cyfrol 3 Rhif 9 Rhagfyr 2022 Cyfrol 3 Rhif 10 Ionawr 2023 Cyfrol 3 Rhif 11 Chwefror 2023
Gydangilydd.cymru